Gründer blant de unådde

Per Johnsen er en sosial entreprenør som jobber med fornybar energi blant et unådd folkeslag. «Det bringer folk ut fra fattigdom på en bærekraftig måte», forteller han. Tenk deg at du har et produkt eller en forretningsidé som du har lyst å sette ut i livet. I Norge har vi blitt vant med å få vind i ryggen av Innovasjon Norge eller andre velmenende instanser som kan hjelpe deg gjennom den første vanskelige oppstartsperioden – den såkalte «dødsskyggens dal». Men det finnes et helt annet privilegium, å kunne satse 100% på egen ide uten å bekymring om å skaffe penger fra bedriften til eget underhold.

Misjon kan ha mange ansikt. Det kan for eksempel være sosialt entreprenørskap i et annet land. For Per, som jobber med fornybar energi, er det viktig at prosjekter skaper mest mulig lokal verdiskapning og kommer flest mulig til gode. illustrasjonsbilde: Unsplash.com / Anton Repponen + Jan WIllem Middag

Forretning med mening Det er selvsagt ofte jeg tenker: «Jeg skulle ønske at jeg drev med forretninger i Norge, det virker så enkelt og ryddig». Men det gir en helt spesiell glede å få lage gode arbeidsplasser i et område av verden som trenger det sårt; det bringer folk ut av fattigdom på en bærekraftig måte. Det gir en åpen dør til å bo i landet, det gir respekt i lokalsamfunnet og det gir deg mange interessante relasjoner, ofte med innflytelsesrike personer. Sosialt Entreprenørskap Vårt foretak jobber med fornybar energi. Måten vi jobber på definerer vi som sosialt entreprenørskap. Det er et begrep som har fått mer og mer rotfeste de siste årene. I mange deler av verden har en sett slagord som «we want trade not aid» (vi ønsker handel, ikke førstehjelp). En har derfor gått bort fra å gi bistandsmidler direkte gjennom frivillige organisasjoner og bilateralt. I stedet velger en å kanalisere midler inn mot å stimulere forretningsutvikling. Dette ser en gir god effekt på samfunnsutviklingen. I kjølvannet av denne trenden har det blitt en voksende gruppering av bedrifter og foretak som ser et behov for å balansere forretningsdriften sin mot en ren markedsøkonomisk tekning. En tenker seg at en kan ha mer enn ett mål for øye når en driver business. Hauge som forbilde I vårt firma har vi en tredobbel bunnlinje som vi kaller «people, planet, profit». Rent konkret gir det seg uttrykk i at vi vurderer verdikjeden i hvert prosjekt, og tenker på hvordan vi kan løse prosjektet ved å skape mest mulig lokal verdiskapning og komme flest mulig til gode. Kan vi produsere lokalt? Kan vi bruke lokale råvarer og lokale underleverandører? Hvordan kan våre prosjekter sysselsette flest mulig lokalt? Er løsningene våre bærekraftige for skaperverket? Hvordan kan vi re-investere profitt til å skape mer utvikling? For oss er det ikke bare nok å tjene penger, vi har et utvidet perspektiv. Vårt store forbilde er Hans Nilsen Hauge og det han gjordet i Norge. Det blir av mange holdt fram som et godt eksempel på sosialt entreprenørskap. Viktige gründer-egenskaper Den viktigste egenskapen du kan ha for å klare deg som grunder i en såkalt vekstøkonomi er å være allsidig. Her er noen av de tingene som du bør kunne beherske: «Ekspert» Du må opptre som «ekspert» innenfor det området du skal satse på. Å være ekspert handler ikke om å kunne alt, det viktigste er at du kan litt mer enn de aller fleste andre. Det er det som gjør deg til en ekspert, du må med andre ord ha en viss peiling på det du driver med og lære underveis. Språk og kultur Du må beherske språk og kultur på et nivå som gjør at du kan diskutere priser med underleverandører og kunder, og i tillegg klare å sette deg i respekt hos offentlige instanser som i de aller fleste land i denne kategorien er mer eller mindre korrupte. I mitt tilfelle er de gjennomkorrupte. Da gjelder det å ikke stå med lua under armen. En må kunne snakke for seg! Være relasjonell Du må ha stor relasjonell kapasitet. Te-drikking er mye viktigere enn blekk på et papir. Jeg blir overrasket gang på gang hvor god tid selv høytstående forretningsmenn setter av for å bli kjent med sine forretningsrelasjoner på et personlig plan. Dette er perfekt for å kunne dele om det som er viktig for oss. Forretningsmuligheter kommer gjennom venner og venners venner i enda større grad enn i vesten. Tålmodighet Du må være tålmodig, ting tar som regel mye lengre tid enn du kan forestille deg, og noen dager, eller uker, jobber du med å få tak i et stempel eller et papir. Ha fokus på prosessen og menneskene du møter i køen underveis. Vær lys og salt, la folk merke at du er annerledes i møte med utfordringer. Startet fra bunnen av Når jeg begynte firmaet mitt i kjelleren hadde jeg ingen norsk medarbeider, jeg hadde ingen lokal investor, ingen norsk investor, ingen produsent av aluminiumsplater i landet, ingen produsent av isolerte tanker (som er veldig viktige for oss) og ingen startkapital. Ta det første steget og se hva som skjer, det er utrolig trosbyggende å se hvordan Gud åpner dører.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg