Bibelsk verdensbilde

Er det mulig å være kristen uten å tenke kristelig?

På bibelseminaret vårt i Den demokratiske republikken Kongo, delte en pastor med oss at han pleide å kjefte på kona si og slå og kjefte på barna sine. Men etter at han hadde vært på seminaret vårt hadde han sluttet. En ungdomspastor delte at han pleide å tenke at Gud ikke elsket landet hans på grunn av all korrupsjonen, fattigdommen og volden, men etter å ha hørt bibelundervisning visste han nå at Gud elsker Kongo, og at han bærer en del av ansvaret for å forandre nasjonen sin.

Kristen, men ikke kristelig?

Ja, det er mulig å være kristen uten å tenke kristelig. Det er til og med mulig å være pastor uten å tenke kristelig. Som troende kan vi ha et verdensbilde som ikke reflekterer Gud. Vi kan for eksempel tenke på verden som mindre viktig enn den er for Gud, når fakta er at det var han som skapte den og kalte den «veldig god». Og det var ikke kirken han sa dette om. Gud elsker familier selv når de ikke er i kirken. Gud elsker Kongo, og ønsker å se en slutt på korrupsjon, fattigdom og volden som finner sted der.

Illustrasjonsbilde: Pexels.com / Richie Perez

Hva bygger vi på?

En gang var det en mann som ønsket å bygge et hus, og han drømte om et fint, romslig og vakkert møblert hus. Han skyndte seg med å komme i gang, og han stoppet ikke for å tenke over hvor det ville være fornuftig å bygge. Så kom høsten, og regnet begynte å falle på huset og sanden det var bygget på. Regnet dannet små dammer som ble til bekker, og bekkene ble til elver som begynte å flytte på huset helt til det fløt bort på elven.

En annen mann bygget også et hus, men på en annen måte. Han valgte veldig nøye hvor han ville bygge, og han brukte lang tid før han faktisk begynte. Han ville være sikker på at det ble gjort riktig. Da høsten kom, var huset hans ferdig. Da regnet ble til elver, satt mannen i huset sitt og så ut vinduet med en varm kopp te i hånden. Trygg og varm. Denne historien er hentet fra Matteus 5 og Lukas 6.

Leve på Guds måte

Vi bygger alle livene våre på noe, og det er en god idé å bygge der livene våre er ment å bli bygget. Bare da kan vi leve på den måten Gud designet menneskeheten til å leve: til å behandle våre familier godt, kjenne hans kjærlighet for oss og for våre nasjoner, bære håp og være villige til å ta ansvar. Hvis vi får verdensbildet vårt fra Bibelen, kan vi begynne å leve på en måte som gjør en forskjell i verden. En god forskjell.

Hvordan får vi et bibelsk verdensbilde? Datteren min har akkurat fått et nytt favorittord: «Se!». Det hun gjør hjelper meg å stoppe og sette pris på de tingene hun setter pris på - ting jeg vanligvis bare går forbi. Det kan også være slik når vi leser Bibelen. Vi er så vante med det som står der at vi trenger noen til å stoppe opp og si «se!», med den undringen som får oss til å stoppe opp. Å se er er også å stille spørsmål.

Spørsmål til Gud

Jeg liker å tenke på den gangen disiplene spurte Jesus hvorfor en mann ble født blind: «Er det fordi han syndet, eller fordi foreldrene syndet?», foreslo de. Jesus korrigerte dem og sa at det var ingen av delene, og så helbredet han mannen. Senere ser vi at disiplene gjør de samme tingene, men jeg tror Jesus måtte hjelpe dem å se riktig for at de kunne fullt ut gjøre det. Israel hadde lignende tanker i Det gamle testamentet. Et av ordtakene deres var: «Fedrene spiser sure druer, og barna får dårlige tenner» (Esekiel 18,2). Gud gikk rett i mot dette, og sa at han straffer ikke barna for foreldrenes synd. Hvorfor? Fordi det ikke er rettferdig, og Gud er rettferdig.

Når vi tør å komme til Gud med det vi tror på og våre spørsmål, selv de som ser ut til å anklage ham, kan han hjelpe oss å se riktig og bygge livene våre på realiteten som han har skapt. Dette er en del av å lære å elske Gud med vår forstand, og det er en del av det første og største bud. Det er også en del av å ta troen vår og Bibelen seriøst.

Flerkulturell sammenheng

Som UIO-ere i flerkulturelle sammenhenger kan dette bli enda mer tydelig enn i andre sammenhenger, fordi vi begynner å sette spørsmålstegn ved de tingene som virker selvfølgelig i vår kultur. Hvis de spørsmålene leder oss tilbake til Gud og Bibelen for å finne ut av hva som er riktig, kan vi korrigere vårt syn på verden på en måte som vil hjelpe oss å elske den, og jobbe på lag med Gud i å forandre den.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon