Når å høre Guds stemme blir manipulerende


«Han sa at jeg ikke fulgte Guds vilje hvis jeg slutta».

Ordene tilhørte en kvinne som ønsket å avslutte sitt engasjement som frivillig med-arbeider i et prosjekt hun var med på.

For litt siden satt jeg rundt et kafebord i en norsk by og snakka med en gjeng unge mennesker. De var alle studenter. Det hele var litt tilfeldig. Jeg skulle bare møte en person, men før vi visste ordet av det, satt det mennesker på alle stolene rundt bordet. Alle hadde de en kristen bakgrunn. Noen var aktive kristne, andre ikke. At jeg var leder for Ungdom i Oppdrag ble raskt et samtaleemne. Et par av personene var kritiske til «organisert kristentro», som de kalte det. Det viste seg at en av de mest kritiske som satt rundt bordet, hadde negative erfaringer i møte med kristne ledere. Samtalen dreide seg raskt inn på åndelig manipulasjon.

Hun fortalte om en person som ledet et prosjekt hun var med i på fritiden som ung student i byen. Visjonene og resultatene var både store og gode. Sammen skulle de bety en forskjell for bydelen de bodde i og mennesker skulle møte Jesus. Og mennesker møtte virkelig Jesus.

Etter en stund ble det for mye for den unge studenten. Hun trivdes i prosjektet – det var ikke det. Det ble bare for mye. Studiene krevde sitt, den nye kjæresten skulle og ha oppmerksomhet. I tillegg måtte hun ta seg jobb for å ikke ende opp med for mye studielån. Hun vurderte å slutte. «Det er ikke Guds vilje at du skal slutte» var lederens første reaksjon da hun fortalte om sine tanker. Om hun hadde vært usikker før, ble hun i hvert fall sikker nå. Dette ville hun ikke være med på.

Nå satt hun rundt bordet og lo av den usikre, kristne lederen som måtte ty til åndelig manipulasjon for å overtale henne til å fortsette. Tilsynelatende hadde hun ikke tatt skade av kommentaren. Men dessverre var resultatet at hun hadde trukket seg bort fra «organisert kristendom», som hun kalte det. Babyen var med andre ord kastet ut med badevannet.

Vi tror på å høre Guds stemme. For oss i Ungdom i Oppdrag er dette en helt sentral del av våre verdier – ja, nærmest vår eksistensberettigelse.

en som det er med mange andre ting i livet; det som i utgangspunktet er godt kan brukes negativt.

Ikke alle kan le av å ha blitt forsøkt manipu-lert, slik jenta jeg møtte i Oslo. Åndelig manipulasjon kan nemlig sette dype spor i menneskers liv – i hvert fall når det går på dypet og foregår over lang tid. Og ofte forstår ikke den som blir manipulert at han eller hun faktisk er utsatt for manipulasjon før man kommer ut av det. På den annen side, det er langt fra alle som manipulerer som selv er klar Mover at de faktisk gjør det. Mange bare «kopierer» en form og stil som de selv er blitt del av – de kan selv være ofre for manipulasjon.

Finnes det mønster man kan gjenkjenne i manipulerende lederskap? Svaret er selvsagt sammensatt, men noen fellestrekk finnes.

Vil ikke innrømme: Manipulatoren kan gjerne være den siste til å innrømme manipulasjon når han blir konfrontert. Og når en leder ikke er villig til å snakke om det, da kan det være fare på ferde. Når en så snakker om det, er det alltid «andres» feil.

Å tale på guds vegne: En leder kan ofte ikle sine menneskelige ambisjoner med et åndelig vokabular: «Det er Guds vilje at du skal … » eller «Gud har talt til meg at du skal … ». Dersom Gud har noe på hjertet, noe han vil du skal gjøre, vil han gjerne si det til deg først – ikke bare snakke med en leder om det.

Ydmykhet: Når noen mener de har hørt fra Gud, er man ydmyk nok til å innrømme at han eller hun kan ta feil? Eller er en skråsikker? Dersom det siste er tilfellet, bør man være på vakt.

Private sfære: En som bruker «Guds stemme» som påskudd for å få andre til å gjøre spesifikke ting, kan gjerne tråkke inn i menneskers private sfære. Dette kan føre til maktmisbruk, for eksempel å gi penger til bestemte formål, legge sterke føringer for hvor du skal studere eller i ekstreme tilfeller bestemme hvem som skal gifte seg med hvem.

Åndelig beskyttelse: Jeg har óg møtt mennesker som sier at «som din leder, står du under min autoritet. Dersom du forlater mitt prosjekt forlater du Guds beskyttelse over ditt liv». Hvem vet da hva som vil skje med deg? I slike tilfeller har vi kanskje ikke med ubevisst manipulasjon å gjøre, men med maktmennesker man bør holde seg unna, mennesker som misbruker prinsipper om åndelig autoritet.

Vokse eller avta? Personer som over tid er i miljøer som ledes av maktmennesker, kan opp- leve å «miste seg selv». Selvbildet smuldrer bort, selvtilliten forsvinner og man blir nærmest avheng- ig av lederen sin, og evner ikke å fatte avgjørelser uten at dette på forhånd er godkjent av lederen.

Rom for å stille spørsmål:

I en sunn organisasjonskultur er det lov å stille spørsmål, det er rom for tvil og det er lov å si nei. Uenighet blir ikke sett på som en trussel, svakhet blir ikke foraktet og man kan være seg selv – med hele seg.

Hvem har ansvar for å skape gode kulturer? Først og fremst er dette et lederansvar. Men dette gjør ikke at alle de andre ikke bærer ansvar. Jeg tror alle i en kirke eller organisasjon har ansvar for å skape sunne relasjoner og gode kulturer. Men dersom lederen ikke går foran, vil dette være vanskelig å få til i praksis.

Usunne kulturer, maktmisbruk og åndelig manipulasjon devaluerer menneskeverdet og krymper mennesker. Dette er stikk i strid med hvordan Gud er. Ett av hovedprinsippene i Guds karakter er at han alltid og til alle tider har gitt mennesker frihet.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg