Borgen bygger nytt


Denne høsten har et nybygg reist seg på Borgen i Troms. «Vi drømmer om at enda flere ungdommer skal kunne komme hit, bli trent og sent ut», sier Eirik Amundsen, som er DTS leder og med i lederteamet på UIO Borgen.

Borgen har de senere årene hatt det trangt når de har arrangert kurs og leirer. Etter å ha støpt fundamentet for et nybygg i fjor, ble et råbygg reiste på tre uker i september. Det er blitt brukt en ny byggemetode med elementer, laget av sement og isolasjon.

«Det er et lokalt firma, SIP Norge AS Meistervik, som har utviklet dette», sier Eirik. Med hjelp av SIP Norge og mange dugnadstimer, er mye blitt gjort. «Det har kommet folk fra forskjellige steder i Norge og Europa. Noen hjalp til å få råbygget opp og med å sette inn vinduene. Andre med å tette og legge på kledning. Nå har vi fått tettet bygget utvendig før vinteren. Dette hadde ikke vært mulig uten all den hjelpen vi har fått», sier han.

Bygget er på 318 kvadratmeter og det blir plass til en storsal til 150 mennesker, samt kontorer og garderober. UIO borgen ønsker at flere på Nordkalotten skal møte Jesus. De har i mange år hatt mye utadrettet arbeid i Troms, Finnmark og blant samene. Nå får Borgen endelig mulighet til å arrangere flere leirer og kurs, og bety en enda større forskjell i denne landsdelen.

Nybygget har et budsjett på tre millioner kroner. Over en million er allerede samlet inn på ulike banketter UIO Borgen arrangerte i 2016.

«Vi trenger å få samlet inn en million til, slik at vi kan fortsette ferdigstillingen av bygget på innsiden», sier Amundsen. Planen er at dette arbeidet skal fortsette i mai 2017.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg