Hvordan høre Guds stemme


Gud er en personlig Gud og er vår himmelske far som taler til sine barn. Her kommer noen tips og råd til hvordan du kan lære deg å høre hans stemme.

1. Øving gjør mester

Man blir ikke flink uten å øve. Det kan være vanskelig å vite hva som er Gud og hva som er oss selv. En god øvelse kan være å spørre Gud om å få et ord du kan gi som oppmuntring til en annen. Når du deler det med personen kan du se på reaksjonen om det traff. Om det ikke var Gud, skadet det uansett ikke, da det du delte var oppmuntrende. Jo flere ganger du gjør dette, jo flinkere vil du bli til å kjenne igjen Guds stemme.

2. Forventning

Gud kan tale selv om vi ikke forventer det. Men som regel hjelper det å ha forventning. Å stille seg disponibel og be Gud tale til deg, åpner og gir rom for Gud. Ofte kan vi tenke at Gud ikke bryr seg om å tale til oss, men det er ikke sant. Faktum er at Gud elsker å kommunisere med oss. Det er først og fremst opp til ham, ikke noe vi skal prestere. Så slapp av og ha tro til at han vil tale.

3. Legge bort egne tanker

Mye stjeler vår oppmerksomhet og hindrer oss fra å høre Gud. Spesielt unge mennesker er utsatt for så mye ytre stimuli gjennom alle mulige medier at mange ikke evner. De kan og være redd for stillhet. I tillegg tenker vi på mye; alt man skulle ha gjort, matteprøven, eller dagens middag. En nøkkel for å høre Guds stemme er å be ham stilne våre egne tanker. Og ikke minst bare være i stillhet. Det kan gjøre det enklere å høre Gud.

4. Det første jeg tenker på

Når jeg forsøker å høre Guds stemme lukker jeg som regel øynene. Den første konkrete tanken eller bildet jeg får i hodet kan ofte være fra Gud. Legg merke til tanker eller annet som du naturlig ikke ville tenke på. For eksempel kan du se for deg at du er i en ørken. Plutselig dukker det opp en snømann! Litt sånn kan det være med Gud, at det plutselig dukker opp noe i tankene som virker tilfeldig, eller som du tenker ikke kunne vært fra deg selv.

5. Ulike måter han taler

Gud taler på mange forskjellige måter. Han kjenner personligheten vår og vet hvordan han taler til den enkelte. Han kan blant annet tale gjennom en tanke, et bilde, illustrasjon, visjon, gjennom en sang, i naturen og selvsagt gjennom sitt ord i Bibelen. Det er viktig at vi ikke begrenser Gud eller forsøker å «bestemme» hvordan Gud skal tale til oss – det er opp til ham!

6. Stemme overens med Guds ord

En nøkkel for å vite om du hørte fra Gud, er å sjekke det opp mot Guds ord og hans karakter. Gud motsier aldri seg selv, og forandrer seg ikke. Har du for eksempel lovet å skulle hjelpe noen med en tjeneste, men plutselig føler at Gud sier noe annet, kan det jo være at det ikke er ham. For Jesus sier i Matteus 5, 37: «La et ja være ja og et nei være nei!».

7. Lydighet - teste ordet

Jakob formaner oss til å være ordets gjørere, og ikke bare dets hørere. Vi må handle på det vi opplever Gud taler, så lenge det samstemmer med Guds ord. På denne måten kan vi teste ordet, og se om det stemte. Dette er et viktig element ved å lære seg å gjenkjenne Guds stemme. Det kan være skummelt, men vi trenger å gå ut av komfortsonen i blant.

8. Ydmykhet

Når en skal dele det som Gud legger en på hjertet, er det sjeldent riktig å uttrykke seg med «Så sier Herren». Dette kan oppleves manipulerende og være direkte skadelig. Det er viktig å beholde en ydmyk holdning, og erkjenne at vi ikke alltid hører rett. Du kan for eksempel si at du øver på å høre Guds stemme, og forklare at de bare kan glemme det om de ikke opplever at det stemmer.

9. Viktigheten av å kjenne Gud

Jo mer vi kjenner Gud, jo enklere vil det være å høre ham. «Mine får, hører min stemme», sier Jesus i Johannes 10. Om vi ønsker å lære å høre Gud, er det helt nødvendig å bruke tid i hans nærvær; i bønn, bibellesning og tilbedelse.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg