«Som om Bibelen og Google har fått en baby»


200 mennesker, 50 land, 40 000 timer, én app

David Hamilton er drivkraften bak «Source-View», en ny bibel-app som nå spres over hele verden. Den er et resultat av ti års studier av persongalleriet og historiene vi finner i Bibelen. Nå er også «SphereView» klar.

Det hele begynte for mange år siden da David Hamilton ledet BCC; en bibelskole i Ungdom i Oppdrag. En gang skulle elevene lese høyt alle de fire evangeliene i Det nye testamentet. Det ble vanskelig.

«Etter å ha lest gjennom både Matteus og Markus, ble det ikke så spennende å skulle lese Lukas», forteller Hamilton. De brukte vanligvis å lese høyt et kapittel hver. David visste at det var lett å la tankene vandre når en selv ikke leste høyt. Denne dagen merket han at det var nettopp dette som skjedde med elevene.

Hvordan kunne han gjøre bibelteksten mer interessant? Da opplevde David at Gud talte til ham. «Gud sa til meg at én skulle være fortelleren i bibelteksten, én annen skulle lese det Jesus sa, og den siste skulle lese de andre stemmene i teksten», forteller han mens han demonstrerer med å telle med fingrene. «Umiddelbart forandret stemningen seg, folk ble engasjerte, og begynte å lese med dramatiserende stemmer».

Historier

David ble overasket over hvordan denne måten å lese Bibelen høyt skapte nytt engasjement i klassen. Dette inspirerte ham til å forbedre formen, slik at det skulle bli enda lettere å lese sammen. Han beholdt den praktiske inndelingen med kapitler og vers, samtidig som han ønsket å fokusere på selve historiefortellingen, siden 83% av Bibelen består av historier.

Dette utviklet seg til å bli det som i dag kalles SourceView. Til slutt ble tekstene kokt ned til én tekst som igjen er delt inn i fire farger; der svart er forteller, rød er Gud, grønn er hovedperson(er), og blå er støttende roller. I margen kan man se hvem som snakker. «Slik kan man lett se hvem som snakker og forstå hvilken sammenheng man leser i», forklarer David.

Publiserte SourceView

David gikk gjennom bok for bok i Bibelen og utformet deretter Sourceview-formatet. Resultatet ble en egen en SourceView-bibel. «Jeg brukte noen tusen timer på det alene, vanligvis mellom klokka 4 og 7 om morgenen», smiler David lurt.

Da Sourceview-bibelen var i boks, følte David seg endelig fri til å begynne på en gammel drøm, nemlig å skrive en bok om hva bibelen sier om de syv ulike sfærene samfunnet er delt inn i, slik som media, religion, familie, politikk, kultur og underholdning, utdanning og forretningsliv. Da hørte han Gud tale, klart og tydelig: «David, en dag kommer du til å skrive en bok om samfunnsområdene, men ikke nå. I stedet for at folk skal lese din bok om samfunnsområdene, vil jeg at folk skal lese min bok om samfunnsområdene.» «Hva betyr det?», spurte David. «Du har akkurat fullført SourceView, nå kan du vel gjøre «SphereView», svarte Gud. «Da hadde jeg akkurat fullført flere år med hardt arbeid og tenkte umiddelbart: 'Å, nei'», ler David hjertelig. De neste 18 månedene brukte han til å finne ut hvordan han skulle gå fram.

En vanskelig oppgave på papir

Det første han gjorde var å lese gjennom Bibelen og evaluere hva hver bok og kapittel hadde å si om hvert av de syv samfunnsområdene. Deretter prøvde han å lage et utkast av 1. Mosebok. Det alene brukte han ett år på. «Jeg tror jeg leste gjennom boken 50 ganger, og grublet over hvordan jeg skulle løse det og sette det opp.» Det skulle vise seg å ikke være så lett. «Jeg hadde mye informasjon, men når jeg prøvde å få det ned på papiret, ble det forferdelig. Det var alt for mange farger. Det fungerte ikke.»

Men det gikk ikke langt tid før en ny tanke begynte å ta form. Dette dreide seg om en app som skulle være annerledes enn andre tradisjonelle bibelapper. Fordi han hadde samlet opp så mye informasjon om hvert ord i Bibelen, kunne dette bli et helt nytt sett med data, som ingen andre hadde. David og teamet hans hadde nemlig mellom 12 og 40 biter med informasjon for hvert eneste ord, totalt 960.000 biter til den engelske oversettelsen. Til og med for hvert «og», «eller», «men» og «for». I tillegg ville de legge til informasjon om de ulike samfunnsområdene. «De som jobber med IT ble veldig gira på å lage en app, siden mange apper blir drevet av teknologi, mens denne er bygd opp av studier og undersøkelser». Appen skulle være nesten som Google. Med andre apper kan man søke på et ord og få alle referanser i Bibelen. «Med denne appen, kan jeg søke på «fred», men ikke bare det. Jeg kan søke etter hver gang Gud bruker ordet «fred» i for eksempel i samtale med Judas’ konge, i det åttende århundre før Kristus», forklarer David begeistret, og fortsetter: «Med et par klikk kan du oppdage ting som for kort tid siden ikke var mulig å forestille seg.»

Et team på 200 fra 50 land

De neste 18 månedene leste han igjennom Bibelen 14 ganger – to ganger for hvert av de syv samfunnsområdene. David forstod fort at dette var noe han ikke kunne gjøre alene. Han inviterte 200 personer til å bli med på prosjektet. De kom fra 50 forskjellige land, fra alle kontinenter, med forskjellig bakgrunn og kompetanseområder. «Dermed fikk vi et vidt perspektiv fra forskjellige kulturer og erfaringer», sier bibelentusiasten, og fortsetter: «De fleste oversettelser har kanskje 50 mennesker involvert, og da er det et skikkelig godt arbeid. Vi hadde 200!». Alle ord som kunne knyttes til et samfunnsområde på en forklarende eller beskrivende måte, ble markert. David forteller at de fleste historier i Bibelen er beskrivende, og gir et eksempel på historien om Kain og Abel. «Den er markert som «familie». Det er tydelig en familiehistorie, men det er ikke en god historie. Det blir som en advarsel om at som familie burde man ikke løse problemer på den måten.»

Gudgitt partner fra Danmark

Etter hvert begynte David å spørre Gud hvordan neste steg kunne se ut. Det skulle vise seg å ikke være lett. Han ville at man kunne søke på bakgrunn av informasjonen i ordene, ikke ut fra vers og kapitler. «Vi fikk vite av Tyndale, en av samarbeidspartnerne, at dette var mye mer komplisert enn det noen, noensinne hadde gjort — kanskje bare fire stykker i verden kunne gjøre dette, ifølge Tyndale». På merkelig vis kom David i kontakt med en databaseutvikler fra Danmark. I 18 år hadde denne personen jobbet med å utvikle en ny type databaseteknologi, som kan bruke data fra enkeltord. «Han hadde håpet at denne teknologien en dag kunne brukes i en bibelsammenheng. Og jeg selv hadde utviklet et bibeldatasett de siste 24 årene, og håpet at jeg en dag kunne finne en dataekspert som kunne hjelpe meg å bruke det i en bibelsammenheng».

Hvorfor bruke SourceView eller Sphereview?

«SourceView vil hjelpe folk til å bli glad i Guds ord og forstå dramaet og historien ved hjelp av fargekodene. Det er lagt opp til at man kan lese Bibelen sammen, hvilket gjør Bibellesning til en glede igjen», sier David om SourceView.

David ønsker at SphereView kan være utgangspunkt for samtaler om hvordan prinsipper fra Bibelen kan implementeres i samfunnet rundt oss. «Med SphereView hjelper vi mennesker til å observere hva Bibelen lærer oss». David håper at mennesker over hele verden vil grunne på det de observerer, skrive om det, snakke om det og leve ut prinsippene i hverdagen.

David har mistet oversikten over hvor mange ganger han har lest gjennom Bibelen, men han har selv erfart at ordet påvirker. Hvis folk gjør det til en vane å regelmessig lese i Guds ord, mener David Hamilton at Guds ånd vil gjøre sitt verk og skape forandring.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg