Ble svar på bønn


I 2014 reiste Sigve til et land i Sørøst-Asia for å være lærer for to misjonærbarn. Det ble en fantastisk opplevelse hvor han på nært hold fikk være en del av misjon blant et unådd folkeslag.

God skolegang for barn er veldig viktig. Dette gjelder også de 22 familiene, med deres 64 barn, som er utsendt som feltarbeidere av Ungdom i Oppdrag. Spesielt for familier som bor i avsidesliggende strøk, kan barnas skolegang noen ganger oppleves som et hinder for videre arbeid. Sigve ble et stort svar på bønn da han reiste ut for å være lærer for en misjonærfamilie. «De hadde bedt om dette lenge», forteller Sigve. Ved at han kom for å være lærer, fikk foreldrene frigjort tid, så de kunne være mer effektive i det arbeidet de stod i.

Bo blant unådde

«I lengre tid hadde jeg vært nysgjerrig på misjonærlivet», sier Sigve. Han hadde besøkt området med DTS-team flere ganger og hadde lyst å prøve å være ute over litt lengre tid. Gjennom å reise ut som lærer, fikk han oppleve misjon blant unådde folkeslag på nært hold. «Det ble en utrolig god inngangsport for meg». Gjennom å bo og jobbe tett på en familie som hadde vært ute i mange år, fikk han lære av deres erfaringer på en trygg måte.

Prøve læreryrket

Sigve skulle være lærer for familiens to tenåringsbarn på 13 og 15 år. «Jeg hadde jo aldri vært lærer før», sier han, «men det var en artig måte å få prøve det ut på». Familien brukte et nettbasert hjemmeskoleopplegg, der Sigves rolle var å presentere stoffet, veilede og gi hjelp til de to elevene. Hans oppgaver var spesielt i fagene norsk, naturfag og geografi. «Det var også veldig fint å få bli kjente med tenåringene, samtidig som de fikk omgås flere nordmenn», fortsetter han

Realistisk bilde av misjon

I tillegg til å være en viktig sosial støtte, fikk han også være med på andre oppgaver i arbeidet. Han hjalp til praktisk, fikk tid til å lære noe språk og kultur, samt lede bønneturer i området. Han opp-levde tydelig at han fikk være en del av en større visjon og arbeidet som ble drevet. Den største utfordringen for Sigve var å bo på en ny plass, i en helt ny kultur over lengre tid. «Det tok litt tid for meg å få lokale venner», sier han. Men han opplever at de to årene blant fjellene i Sørøst-Asia gav ham et større og mer realistisk bilde av hva det vil si å reise ut som misjonær. «Det utvidet virkelig mitt hjerte for misjon og var en enkel måte å få prøve det ut», sier Sigve.

Skolegang i Norge er ikke alltid best

Tove Paddon, som jobber på Internasjonal avdeling på UIO Grimerud, mener at det å ha barn i skolealder ikke er et hinder for misjonstjeneste. «Vi nordmenn tror at norsk skole er det beste i verden. Men det er ikke nødvendigvis helt sant. Våre erfaringer og flere studier viser at misjonærbarn som kommer hjem, ligger langt foran sine norske medelever», sier hun. Familier som reiser ut med UIO, organiserer skolegangen for barna på ulike måter, avhengig av hvor de reiser. Noen har hjemmeundervisning, med opplegg fra et studiested i Norge eller et annet vestlig land. Mange går på internasjonale skoler, men de kan ofte være dyre og er kun i de store byene. «Det er også noen som går på lokale skoler, men de trenger å få ekstra undervisning i enkelte fag», sier Paddon. Globalskolen, som er en internettbasert skole som tilbyr undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE, er for mange et godt supplement.

Tove håper flere vil gjøre som Sigve, å reise ut for ett år eller to, for å hjelpe til som lærer og sammen være med å fullføre misjonsbefalingen.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg