Fortid, nåtid og fremtid: bibelsk respons på frykt


I Bibelen oppmuntrer Gud sitt folk til å huske hva han har gjort for dem. Dette minner oss på at vi ikke trenger å være redde. Slik kan Gud bli synlig.

Å minne hverandre på Guds gjerninger fra historien, er en god måte å møte utfordringer på. I Josva 1,5-9 finner vi en velkjent kommando om å ikke være redd. I disse versene fortelles det to ganger at Herren er med Josva. Tre ganger sier Gud at Josva skal være modig og sterk.

Gud gjentar seg selv

Repetisjonen understreker både Guds nærvær og responsen Josva var forventet å ha. Fordi Josva hadde grunn til å være redd, i alle fall fra et menneskelig perspektiv, trengte han at Gud gjentok disse kommandoene. Han skulle nemlig krysse elven Jordan og innta landet som Gud hadde lovet. Samtidig skulle han gå til krig mot syv forskjellige nasjoner. I tillegg hadde han akkurat tatt over lederrollen for Israelsfolket etter Moses, sin mentor, som nå var død. Josva stod med andre ord overfor en gedigen utfordring. Det er i denne situasjonen Gud lover at han skal være med Josva, akkurat slik som han var med Moses.

På hvilken måte var Gud med Moses?

Gud gjorde mange ting gjennom Moses. Den mest kjente hendelsen er kanskje da han delte Rødehavet i to. Dette var faktisk så kjent at fiendene som Israel nå skulle møte i krig, hadde hørt om det. I Josva 2,9-11, refererer Rahab, kvinnen som israelittene samarbeidet med inne i Jeriko, til denne hendelsen da hun snakket med spionene som var utsendt for å undersøke byen de senere skulle angripe. Folket i Jeriko var redde for israelsfolket, fordi de hadde hørt hvordan deres Gud hadde tørket opp vannet i Rødehavet og hvordan de hadde beseiret to konger på vei fra ørkenen til Jeriko.

Kunnskap om fortiden

Utrustet med kunnskap om hva Gud hadde gjort i fortiden, proklamerte Josva til israelsfolket at de skulle vite at Gud var med dem i dag. Tegnet på dette var at israelsfolket skulle overvinne de syv nasjonene i det lovede land og at elven Jordan skulle stå som en voll da de senere skulle krysse elven med paktsarken. (Josva 3,10-13)

I Josva 3,14-17 er det nettopp dette som skjer. Josva sa da til tolv menn at de skulle ta tolv steiner fra Jordan som et minne om hva Gud hadde gjort (Josva 4,1-10). Slik kunne de neste generasjonene også møte utfordringer med kunnskap om hva Gud hadde gjort i fortiden.

Som om sammenhengen ikke var klar nok ennå, mater Josva oss budskapet med teskje:

«Herren deres Gud tørket ut vannet i Jordan for dere til dere hadde gått over, slik Herren deres Gud gjorde med Sivsjøen, som han tørket ut for oss til vi hadde gått over. Dette gjorde han for at alle jordens folk skal skjønne at Herrens hånd er sterk, og for at dere alle dager skal frykte Herren deres Gud.» (Josva 4,23-24)

Ikke styrt av frykt

Gjennom praktisk handling viser Gud at han var med Josva på samme måte som han var med Moses. At vannet i Jordan tørket opp, var en tydelig påminner om da Gud hadde tørket opp vannet i Rødehavet. Dette gav israelsfolket tro for at Gud skulle være med dem, også i fremtiden.

Mot slutten av sitt liv, vitner Josva om at Gud faktisk oppfylte løftet sitt (Jos 21,43-45). Slik skulle alle mennesker kjenne Gud. Han ville nemlig at alle folkeslag på jorden skulle ha samme kunnskap om seg selv som Israelittene hadde.

Slik kunne israelittene overgi seg til den all-mektige Gud og stole på hans løfter uten å være styrt av sin egen frykt.

Hvis vi lar frykten styre oss, kan vi ende opp med å gjøre frykten større enn Gud og det han er i stand til å ta seg av. Når vi kjenner frykten kommer smygende, kan vi lære av Josva. Fordi det er lett å glemme, kan vi og lage fysiske «minnesmerker» for spesielle hendelser, som hjelper oss til å huske Guds trofasthet og minne hverandre på at Gud er med oss i dag.

Gud blir synlig

Til slutt må vi lære oss å stole på Guds løfter for fremtiden. Når vi styres av frykt, kan det i siste instans lede oss vekk fra Guds plan. Han er på utkikk etter mennesker som kan møte frykten med kunnskapen om at Gud er trofast til sitt løfte, og at han vil være med gjennom alt som skjer.

Hans plan gjelder ikke bare for oss. Guds tanker er større enn dette. Han gjør nemlig mirakler for at alle mennesker kan få se hans herlighet.

Gud blir synlig både for oss og mennesker rundt oss når vi våger å overgi oss selv til ham – selv når vi kan kjenne på frykt.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg