Starter nytt UIO-arbeid i Trøndelag

Da ekteparet Jo Magnus (35) og Eirin (32) Solberg gikk på DTS, fikk de et kall om at de en dag skulle starte et nytt UIO-senter. Nå blir drømmen virkelighet.

I 2012 reiste Jo Magnus og Eirin Solberg med to små barn til Danmark for å gå på DTS. Ikke lenge etter flyttet de til Engavågen i Nordland for å slutte seg til Ungdom i Oppdrags arbeid på Helgelandskysten. Der har de vært personalledere, arbeidet med økonomi og med DTS. Tidlig kjente de at tiden i Engavågen var en mellomstasjon til noe annet, og høsten 2015 begynte de å lete etter sted de kunne flytte for å starte opp et nytt UIO-senter. Intuitivt trodde de Bodø var stedet. Det viste seg raskt å være et blindspor.

Kirke med klokketårn og et rødt hus

En dag oppdaget de en eiendom i Nord-Trøndelag som var til salgs. Dette var et nedlagt leirsted med et bolighus like ved. Tett på eiendommen lå det en liten kirke. På forhånd hadde de opplevd Gud snakke om et rødt hus, en kirke med klokketårn og navnet Viken. Både bildene og stedsnavnet de så på boligannonsen på finn.no stemte godt overens med det de hadde følt Gud si. Det virket helt perfekt.

«Jeg ringte selger for å finne ut mer. Han hadde noen interessenter allerede og regnet med at det snart ble solgt. Dermed lot vi det bare ligge», sier Eirin.

Men de kunne ikke glemme stedet. Etter et par måneder sjekket de om eiendommen fortsatt lå ute for salg. Det gjorde den. Etter flere runder med bønn, vurdering og samtale med ledere i Ungdom i Oppdrag, opplevde de Guds ledelse til å legge inn et bud på både leirstedet og bolighuset. Deretter gikk det ikke lang tid før de var blitt huseiere. I august 2016 flyttet de til Namdal i Nord-Trøndelag.

«Vi tror at Gud har kalt oss til akkurat denne plassen. Vi tror det er et behov for et UIO-arbeid i denne regionen, og vi ønsker å være en del av dette arbeidet i mange år fremover», sier de.

Innflyttere

Jo Magnus kommer fra Sparbu, like sør for Steinkjer. På mange måter er han dermed «hjemme» i Namdalen. Han vet og noe om hvordan det er å vokse opp som kristen i denne delen av landet.

«Jeg hadde bare noen få kristne barndomsvenner. Av disse er det mange som i dag ikke er aktive kristne. Slik er det nok for mange kristne tenåringer som vokser opp i dag også. Det er ikke alltid like lett. Men jeg drømmer om at fremtiden skal bli annerledes», sier han.

Eirin kommer fra Horten i Vestfold. Noe av det første hun lærte etter å ha flyttet nordover, var hvor ulik norsk kultur kan være.

«Jeg kjenner fort på følelsen av å være litt annerledes, men jeg har valgt å se på det som noe positivt. Noen ganger kan nettopp det at jeg sier ting annerledes være en døråpner», sier hun. «Men andre ganger merker jeg at Jo Magnus har det langt lettere når han kommuniserer med folk».

Få aktive kristne

Bortsett fra på Namsos, er det relativt få aktive kristne i området. Men folkekirken står sterkt og de alle fleste barn blir døpt i Den norske kirke.

«Om vi spør, vil de aller fleste si at de er kristne. Men svært få går regelmessig i kirken. For de fleste er troen en privatsak som ikke snakkes høyt om, og den er nok heller ikke særlig relevant i hverdagen til de fleste», sier de to. «Samtidig er det jo heller ikke lett å etablere et levende gudstjenesteliv, når det bare er gudstjeneste én gang i måneden her på Høylandet».

Har begynt å arbeide

Jo Magnus og Eirin har allerede meldt seg inn i Namsos Frikirke. Namsos ligger en drøy halvtimes kjøring fra Høylandet kommune, hvor de bor. Ellers har de engasjert seg i konfirmantarbeidet i Den norske kirke og har hatt en konfirmantgruppe på besøk fra nabokommunen, Overhalla.

«Snart skal vi arrangere en samling her på Høylandet og har invitert bredt fra hele Trøndelag. Da skal vi be for regionen og høre hva Gud har på hjertet. Samlingen blir og viktig for å bygge relasjoner og fellesskap med andre kristne fra ulike menigheter og ulike deler regionen.» Ungdom i Oppdrags arbeid, 50+ står med som innbyder til denne samlingen.

I påsken får de besøk av et DTS-team fra Hawaii, og har begynt å planlegge hvordan dette teamet kan være til velsignelse.

Drømmer om fremtiden

De har mange planer og tanker om fremtiden, men de stresser ikke med å gjøre alt på en gang. Det nye hjemstedet er ikke så stort, og dermed er det viktig å bygge gode relasjoner med menneskene som bor i bygda, før de begynner med mange ulike prosjekter.

Til sommeren utvides teamet. Da kommer et ektepar fra Grimerud med to små barn flyttende til Høylandet for å være med i arbeidet. Og de håper flere vil bli med.

«Vi er jo i en oppstartsfase, og da er det viktig å være gode til å jobbe tett i et lite team», sier Jo Magnus. Men legger samtidig ikke skjul på ønsket om at enda flere kan slutte seg til det de driver med.

«Vi drømmer om et forvandlet Namdalen og Trøndelag, og at mange mennesker skal følge Jesus», sier de.

Kommet for å bli

Jo Magnus og Eirin ser for seg at de skal bli boende i området i mange år fremover.

«Vi tenker at dette skal være hjemmet vårt i lang tid fremover, kanskje helt til yngstemann er ferdig med skolen, noe som ikke skjer før om 18 år», sier Eirin.

«Foreløpig er vi her alene. Det gjør oss sårbare og begrenser tjenesten, så flere medarbeidere vil være viktig. En annen utfordring vil være å begynne og bygge opp en givertjeneste til arbeidet.

På sikt ønsker de og å starte en DTS, selv om dette ikke er noe de planlegger nå. Kanskje vil de aller først forsøke å kjøre et kurs i regi av University of the Nations.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg