Ungdom i Oppdrag kjøper hospitalskip


14. mars vedtok Ungdom i Oppdrags styre å gå til innkjøp av et skip som skal bygges om til et flytende sykehus. Dette hospitalskipet skal betjene mennesker i Papua Ny-Guinea.

«Dette er en drøm som går i oppfyllelse», sier Bjarte Tonheim og Jarle Hofstad, som leder den nystartet skipstjenesten i Ungdom i Oppdrag Norge. 9. mars ankom de to til Australia, sammen med fiskebåtreder Leif Steinar Alnes fra Sunn-møre, for å se på skipet som nå er kjøpt.

Flytende sykehus

YWAM Medical Ships har i dag to hospitalskip som arbeider i Papua Ny-Guinea. Det har lenge vært et ønske fra landets myndigheter at kapasiteten skal økes. «Nesten 80 prosent av landets befolkning bor utenfor områder hvor det finnes god infrastruktur og gode helsetilbud. Derfor er hospitalskip viktig for myndighetenes helsetjenester i landet», sier Jarle. Det ene av de to skipene er et eldre skip med liten kapasitet. Nå skal dette skipet pensjoneres. Dette nye flytende sykehuset vil føre til at man kan berøre mange flere mennesker.

Isbryter

I februar fikk Ken Mulligan, leder for YWAM Medical Ships i Australia, tilbud om å få kjøpe skipet L’Astrolabe. Dette er et skip som har vært drevet av franske myndigheter og som har blitt brukt som et forskningsskip i Antarktis. Det er 65 meter langt og 13 meter bredt og bygget i 1988. Skipet er i meget god stand. Markedsprisen er over 20 millioner kroner, men Ungdom i Oppdrag har fått kjøpt det for 3,5 millioner kroner. Første delbetaling er allerede oversendt. Skipet er bygget som en isbryter.

«Dette var en mulighet vi ikke kunne la gå fra oss», sier de to. I samarbeid med Ungdom i Oppdrag Australia og Kona, Hawaii, har vi derfor nå inngått et samarbeid hvor vi eier båten sammen. Utover våren skal den bygges om til et hospitalskip og klargjøres til tjeneste.

«At dette er en isbryter, gir skipet en symbolsk betydning», sier de to. «Slik skal vi bryte nytt land og gjøre noe vi aldri før har gjort».

14 millioner kroner

Innkjøp av båten, transport og ombygging har en estimert kostnadsramme på cirka 14 millioner kroner. Dette er penger som skal samles inn i Norge og ellers i verden.

«Vi har allerede begynt å samle inn penger, og målet vårt er å samle inn minst 1,8 millioner kroner før sommeren», sier Jarle Hofstad. «Utover sommeren og høsten må vi nok regne med å samle inn flere millioner», fortsetter han og legger til at de nå har begynt å legge strategier for hvordan dette skal skje. «Alle-rede har et firma i Nederland donert maling til en verdi av flere hundre tusen kroner». Dette skal gjøre skipet hvitt, samme farge som de andre hospitalskipene til YWAM Medical Ships.

Blinde får syn

Papua Ny-Guinea har én tannlege for hver 100.000 innbygger. Dette forteller noe om behovet for helsehjelp i landet. I tillegg er det relativt mange mennesker i landet som mister synet på grunn av grå stær. «En enkel operasjon, som tar 30 minutter, gir mennesker synet tilbake», sier Bjarte Tonheim. «Å høre historier om mødre og fedre som har mistet synet, men som ved hjelp av et enkelt kirurgisk inngrep får synet igjen, gjør stort inntrykk. Slik gir vi mennesker både håp om en bedre fremtid og nytt liv», sier han, og forteller at det skal bygges operasjonssaler for både tannkirurgi og øyekirurgi om bord i båten.

Samarbeid med myndighetene

Myndighetene på Papua Ny-Guinea har bedt Ungdom i Opp-drag internasjonalt om å bygge opp utdanning av helsearbeidere i landet. Derfor er de langsiktige planene å ikke bare tilby helsehjelp, men å også etablere utdanning av nasjonale helsearbeidere. «Vi har nå søkt Norad om støtte til dette og venter nå på svar», sier Jarle Hofstad. «Slik kan vi være med å bygge en ung nasjon med store utfordringer».

Samarbeid

Brett Curtis, leder for YWAM Ships Kona på Hawaii, er en av partnerne i arbeidet med skipet. «Med dette kjøpet er vi mange steg nærmere det vi har drømt om. Samarbeidet mellom Ung-dom i Oppdrag Norge, Australia og Hawaii gjør at vi faktisk er i stand til å arbeide både bedre og mer effektivt», sier han og forteller hvor takknemlig han er for at UIO Norge vil være med og lede dette arbeidet.

«Vi håper og tror dette er starten på et nytt misjonseventyr som vil gjøre at mange i Norge blir engasjert i misjons-arbeid. Allerede fra høsten av vil det være behov for både maritimt mannskap og helsepersonell som kan arbeide på båten – både i lange og korte perioder», avslutter Bjarte Tonheim og Jarle Hofstad.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg