Arbeider med et unådd folkeslag i Nord-Afrika

Eva (44) og Magnus (48) er feltarbeidere, sent ut fra Ungdom i Oppdrag Rogaland. De jobber med å gi evangeliet til et unådd folkeslag i Nord-Afrika.

Eva kommer fra Rogaland og Magnus er fra Tyskland. De møttes da Eva var misjonær i Tyskland på begynnelsen av 2000-tallet. Magnus skulle på ferie med en venn, men hotellet de hadde bestilt var fullt og han endte opp med å bo på et herberge som var eid av Torchbearers, organisasjonen Eva da arbeidet med. De fant raskt tonen, blant annet gjennom sitt hjerte for misjon, og giftet seg i 2004.

I 2011 reiste til de Sør-Afrika for å gå på DTS og gikk på et påfølgende kurs i kirkeplanting. I løpet av tiden i Sør-Afrika reiste de på kortere turer til Nord-Afrika. I 2015 flyttet de til folkeslaget de nå arbeidet blant.

Første møte med misjon

Magnus forteller at han fikk et hjerte for misjon da han var ungdom.

«Mine foreldre tok meg med på møter i regi av misjonsorganisasjonen Operasjon Mobilisering (OM). På en påskekonferanse i 1995 respon-derte jeg, da lederen i OM ba de som kjente på et misjonskall om å reise seg. Da tok jeg valget om å følge Jesus og bli misjonær», sier han.

Eva forteller at det startet i år 2000, mens hun fikk på Torchbearers, en internasjonal bibelskole.

«Full av begeistring for Jesus reiste jeg til Tyskland etterpå, hvor jeg ble boende i tre år. Da jeg etterpå skulle jobbe som sykepleier hjemme i Norge, fikk jeg ikke full stilling. I denne pro-sessen kjente jeg at det ble viktigere og viktigere å kunne være mest mulig fri til å gå dit Jesus ledet meg. I en samtale med Gud ba jeg ham tale tydelig. Skulle jeg arbeide som sykepleier eller ikke? ‘Det er greit, uansett hva du vil Gud, bare det blir til din ære!’, var min respons.»

Fra kall til handling

På spørsmål om hvordan veien har vært fra misjonskall til misjonstjeneste, smiler de begge.

«Det var flere anledninger der vi prøvde å ta kontroll, men Gud ledet oss annerledes enn vi hadde tenkt. Gjennom dette viste han oss at han har en plan», sier de.

«En gang dro jeg på ferie med en venninne og vi ba om at Gud ville gi oss en ferie med mening. Turen skulle gå til Antigua i Guatemala. På flyet oppdaget vi at billettene ikke gikk dit, men til Antigua i Karribien! Vi fikk virke på et sted vi ikke hadde planlagt, men det ble en fantastisk tur.

Magnus, som er mekaniker av yrke, har tidligere jobbet om bord på Doulos, et skip som eies av Operasjon Mobilisering. Han ønsket at Eva også skulle få oppleve en tur med skipet, og de meldte seg derfor på en tur til Emiratene i Midtøsten. Skipet kunne av ulike årsaker ikke legge til havn, men Eva og Magnus klarte likevel å ta en rundreise i områdene rundt om på Den arabiske halvøy.

«Denne turen gav oss innblikk i den arabiske verden som vi lærte mye av og som ga oss relasjoner vi har den dag i dag», sier de to.

Kirkeplantingsskole

Da de gikk på kurset om kirkeplanting etter sin DTS, skulle de skrive en oppgave om en unådd folkegruppe. De brukte lang tid på å utforske hvilket folk de skulle fordype seg i.

«Da vi endelig presenterte oppgaven vår, viste det seg at flere på skolen hadde valgt å skrive om samme folkegruppe i sin oppgave», sier de.

«Jeg opplevde at Gud talte til meg og ba meg ta med team til denne folkegruppen», sier Magnus. Slik ble lysten til å reise dit og dele evangeliet med dette folkeslaget tent. Og etter kortere turer, flyttet de selv dit i 2015.

Viktig for potensielle misjonærer

Eva sier at noe av det viktigste for dem har vært å ha et bønnenettverk, med venner som støtter, som de kan ringe til og be om hjelp når det kniper.

«Dersom du tenker på misjon, så snakk med mennesker rundt deg og fortell om din usikkerhet», sier Eva. «Det er ikke viktig å ha alt på stell. Gud virker i vår svakhet».

Magnus påpeker hvor viktig det er å være i bevegelse.

«Beveg deg! Da virker Gud og han vil rette deg inn på veien. Det begynner med at vi kan ta små skritt i tro!», sier han.

Tilbake

I løpet av den korte perioden de har bodd blant folket i Nord-Afrika, har deres ønske om at mennesker kan bli kjent med Jesus vokst. Slik drømmer de om å se ett av verdens unådde folkeslag bli påvirket av evangeliet.«Vi ønsker å starte huskirker. Og vi tror Gud kan åpenbare seg i drømmer og syner, slik han gjør blant muslimer mange steder i verden akkurat nå», avslutter de to.

Finn ut om videregående kurs innenfor misjon og biblestudie hos Ungdom i Oppdrag

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg