Guds «favoritter»


Det kan nærmest forståes som en gudstjeneste i seg selv å vareta rettighetene til disse gruppene.

Har Gud «favoritter»? Dersom du leser Det gamle testamentet, kan det virke slik.

Folkevandring: De 70 personene som fulgte Josef til Egypt, hadde flere generasjoner senere multiplisert seg mange ganger. 400 år senere, under den lange vandringen fra Egypt til Kanaan ble israelsfolkets identitet dannet. I ørkenen på vei til Det lovede land, fikk folket etablert et juridisk og åndelig rammeverk – Moseloven – en lov som definerte hvordan de skulle leve i hverdagen, med hverandre og Gud.

Tre deler: Moseloven kan deles inn i tre deler. For det første bestod den av sivile lover, lover om hvordan landet skulle ledes og hvordan de skulle relatere til hverandre. For det andre handlet den om gudsdyrkelse, offer, soning, gudstjenesten og prestenes rolle. For det tredje handlet Moseloven om etiske spørsmål.

Når vi leser Moseloven ser det ut som om Gud har tre favoritter. Disse omtales gang på gang. Ja, det kan nærmest forstås som en gudstjeneste i seg selv å ivareta rettighetene til disse tre gruppene.

Hvem er Guds «favoritter»? Det er foreldreløse, enker og innflyttere.

Mine minste: «Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham. Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv.» (3 Mos 19, 33). Etter at jødene etablererer sitt land og senere får konger, fortsetter Gud sin tale om foreldreløse, enker og innflyttere. Flere ganger refser han israelsfolket fordi de ikke evner å ivareta disse menneskene. Profeten Jesaja kaller omsorgen for disse som «den rette faste» (Jes. 58). Noen hundre år etter Jesaja, plukker Jesus opp tråden. «Disse mine minste», kaller han dem. Det vi gjør mot en av disse, gjør vi mot Mesteren selv (Matt 25).

Profetien fra Valdres: Emanuel Minos (1925-2014) er en av vårt lands mest kjente evangelister. I 1968 hadde han møter i Valdres, og ble da oppsøkt av en kvinne på 90 år som fortale om sine fremtidssyn. Hun beskrev ting som da virket umulige og utenkelige. Et av bildene gjaldt en stor folkevandring. Den 90 år gamle kvinnen fortalte at mennesker fra fattige land kom til å strømme til Norge.

«Det blir såpass mange av dem at folk kommer til å mislike dem og være harde mot dem. De vil bli behandlet slik som jødene før krigen», sa kvinnen. I følge Minos gråt den gamle kvinnen og sa: «Jeg får ikke se det, men du får se det».

Guds test: Gud tester vårt hjerte. Er det hardt? Eller evner vi å holde «den rette faste»? Mange kristne gjør mye for å møte innvandrere med godhet. Men dessverre finnes det også kristne som snakker om flyktninger på måter som jeg ikke tror gleder Guds hjerte.

Det var ikke bare israelsfolket som fikk testet sine hjerteholdninger. Det samme gjelder oss.

Artikelen er hentet fra Andreas blogg

Tags:

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg