Hvem er denne mannen? – Ordet i ordet.


Vi trenger å oppdage at personen Jesus er selve sentrum i Bibelen, han er det levende Ordet. Illustrasjon: Jan Willem Middag

Filip går på stien bak Matteus og Andreas, på vei til Getsemane.

«Filip! Kjenner du meg ikke, Filip? Enda jeg har vært hos dere så lenge!»

Kjenner du meg ikke? Hvorfor måtte han ta så innmari hardt i?

Hva galt var det jeg sa? Vis oss Far?

Gud. Far.

Han som skapte verden, som utvalgte fedrene.

Han som viste seg for Moses i en ild. Som talte til ham, ansikt til ansikt, som et menneske snakker med sin venn. Han som delte havet i to, og vant seg et navn over hele jorden.

Han som drev ut folkeslag foran våre fedre, som etablerte dem midt iblant deres fiender.

Hva var det Mesteren sa?

«Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far – og – fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»

Jeg forstår det ikke.

Ikke det at han snakket i koder, han sa det jo rett ut!

Det er for utrolig. Ubegripelig!

Jeg kan ikke ta det inn over meg: «Dere HAR sett ham?»

Jeg som aldri er den første til å snakke, jeg kunne ikke holde det inne: JA, VIS OSS GUD! – Midtpunktet for hele vår historie, for hele verden: Gud! Jahve!

«Den som har sett meg, har sett Far», sa han …

«Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’?»

Utrolig. Utrolig!

Ikke bare er han Messias, frelseren vi har ventet på så lenge.

Kan det virkelig være sant? Denne Jesus vi har gått med, ledd med og grått med:

Jesus som blir sulten og sliten, som så mange ganger har tatt meg i hånden, sett meg inn i øynene, kalt meg sin venn!

Gud? Jahve?

Kanskje var det det han mente den gangen Johannes og Jakob ville kalle ned ild over Samaria, i god gammel Sodoma- og Gomorra-stil.

Han snakket strengt til dem: (det er heldigvis ikke bare jeg som har fått gjennomgå …) «Dere vet ikke hva slags ånd dere er av. For menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.»

Var det dette han mente: At han, mer enn våre tradisjoner og tolkninger, er den som virkelig viser oss hva som er i dybden av Gud farshjerte?

Jeg har alltid lurt på hvordan Abraham turte. Ja, hvorfor han risikerte noe som helst for å prute med Gud foran de fordømte byene:

«Hvis det er bare 45 rettferdige? 40? 30? 20? Vil du da fortsatt dømme?

Hva om det er bare 10? … 10!»

Hadde han fått et glimt av det hjertet som Jesus har vist oss disse tre årene?

Vi hører det alltid, ekkoet i sidegatene, når vi kom til en ny bygd eller by. Barn og voksne som løper og roper: «Jesus er her! Helbrederen!»

Det er dette han har blitt kjent som blant folk flest; Helbrederen.

Han som tar imot alle, uten å se ned på dem. Selv horer og samaritanere! De hundene!

Vil det si at Gud Far også er sånn?

Elsker Den allmektige virkelig alle? …

Hvilket sjokkerende øyeblikk må det ikke ha vært for Filip, å høre Jesu utsagn kort tid før deres siste tur til Getsemane, der de satt i øvresalen og spiste det siste måltidet.

Foran ham satt den tydeligste åpenbaringen av Gud Far.

«Har du sett meg, Filip? Ja, da har du sett Den allmektige!»

Som forfatteren av Hebreerne senere sa det:

Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. (Hebr 1,3)

Filip hadde fulgt Jesus i tre år, gjennom tykt og tynt, popularitet og hets.

Han hadde sett de mest utrolige helbredelser og mirakler. I mange tilfeller var han aktivt medvirkende i å se Guds rike komme.

Så hadde det likevel kommet til dette: «kjenner du meg ikke!?»

Johannes, ofte kalt kjærlighetens apostel, hadde kort tid i forveien tilbudt seg, sammen med Jakob, å jevne Samaria med jorden. «Gud har gjort det før», tenkte de nok. «Sodoma og Gomorra ble dømt. Skulle ikke vi også kaste ild fra himmelen?»

Jesus gjorde det tydelig at han var lite imponert.

Hvem var denne mannen? Guds sønn.

«Vi har funnet Messias!», sa Andreas til Peter, full av iver, da han tre år tidligere ville dra broren med til denne snekkersønnen som var så annerledes. Hadde han bare visst.

Disse ungdommene hadde vokst opp med De hellige skrifter: Historien som minte dem om hvem Gud var, om hans storhet, hans godhet, og om hans hensikter med sitt skaperverk.

Likevel hadde de ikke sett det, selv ikke da det stirret dem rett i ansiktet. Jesus viste dem selve hjertet, selve kjernen av Guds karakter: En Gud som dømmer som siste utvei, og som fordømmer Johannes og Jakobs egenrettferdige ønske om å «ta seg av hans motstandere».

Den religiøse eliten fikk også tydelig beskjed. Disse, som hadde gjort karriere på å hjelpe en nasjon å vandre i henhold til Guds Ord. I følge Jesus gjenkjente de ikke det aller viktigste som Skriften brakte dem: Gud selv, og hans invitasjon til relasjon og liv!

«Jeg har et sterkere vitneutsagn enn det Johannes ga: de gjerningene Far har gitt meg å fullføre. Og det er disse gjerningene jeg gjør, som vitner om at Far har sendt meg. (…) Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg! Likevel vil dere ikke komme til meg så dere kan ha liv.» (Joh 5)

De hadde studert Gud gjennom Skriften, helt siden de var små barn. Hvor store eksperter de enn var, så gjenkjente de likevel ikke Gud i Jesus.

I en av sine mest kjente lignelser appellerte Jesus til dem: «KOM TIL MEG! FÅ LIV! Jeg lengter etter dere, mine eldste sønner. Som storebroren i lignelsen, så jobber og sliter dere på markene, men når jeg står midt iblant dere og inviterer dere til nær relasjon og fest, så forkaster dere det!»

Fiendens strategi er alltid å forvrenge vårt bilde av Gud. Guds hensikt gjennom historien er nøyaktig det motsatte: Å la verden se ham som han er. Ikke abstrakt. Men ansikt til ansikt.

Så hva blir da vår bønn og respons? «La ditt navn holdes hellig: Måtte du bli kjent som den du er. Gud, la oss kjenne deg, og bevar oss fra å lage motsetninger mellom Gud Far og Gud Sønn, Immanuel, Gud med oss.»

Vil du se Gud? Vil du forstå hvordan han er? Se på Ordet i ordet! Se Jesus!

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg