Å leve til ære for Gud


Hvis du er Gud, er din opp-gave å skape noe ut av ingenting. Hvis du er menneske, vil din oppgave være å forme det Gud har skapt, og bruke det til hans ære og formidle hans storhet.

Motstand

Vi mennesker bærer på mange begrensninger. Det er ikke alltid sant at vi kan få til hva enn vi ønsker. Mange opplever å få sine drømmer knust, og at menneskelige egenskaper og kompetanse ikke strekker til. Midt oppe i dette kaoset av samtidens forventninger om at vi skal være lykkelige og suksessrike, og vårt indre ønske om å sprenge skalaen for hva vi kan skape og oppnå, møter Gud oss og sier: «se på meg!»

Å se på verden

Å bli foredragsholder eller coach har de siste årene vært et klokt karrierevalg. Vi blir ikke mette på hvordan vi kan utnytte vårt potensiale både i arbeidslivet og privat. Vi ønsker svar på hvordan vi kan dyrke personlig utvikling og kjenne på mestring, motivasjon, effektivitet og glede i alt vi gjør. Man kan for all del få noe godt ut av slike kurs og foredrag. Men selv om inspiratorene tjener seg søkkrike på å fylle et behov vi muligens ikke trodde fantes, kan verdens betraktninger om suksess være et stort hinder for Guds plan for våre liv.

Planen for vårt liv

Fra talerstolen hører vi ofte «Gud vil bruke deg! Han har en plan for ditt liv!». Samstemt nikker vi og brummer et lite mhm. Men hva innebærer det egentlig at Gud har gitt oss evner som han vil bruke for å dele av sin kjærlighet og bygge sitt rike på jord? Til tross for mitt 22-årige liv, har jeg allerede opplevd to grøfter som jeg ønsker å dele med dere til utfordring og oppmuntring.

Kristengrøfta

Den første grøfta har jeg valgt å kalle kristengrøfta. Dette er en grøft vi har gravd selv, med våre menneskehender. Et annet begrep for dette kan være flinkpike-syndromet. Her havner man dersom man ønsker å tilfredsstille forventning-ene vi tror menigheten, bibelgruppa og familien har til oss. Det handler om å gjøre alt riktig. Møte opp hver gudstjeneste med et stort smil om munnen og påkledd en strøken nyvasket skjorte.

Tro blir prestasjon

I «kristengrøfta» murer vi oss selv inne i et slott bygd av glanspolert porselen uten en eneste sprekk. Slottet er plassert på et høyt punkt, og mange kikker opp og peker: Se så vakkert det glit-rer! Men ingen har noen sinne vært på innsiden av de høyreiste dørene. Ingen vet at der inne er det mørkt og ensomt, ingen solstråle trenger seg igjennom de høye murene.

Vi sier ja til alt, stiller opp der det trengs og på topp 10-lista på Spotify finnes kun den hippeste lovsangen. Dette er ikke feil, men hva skjer når vår blankpussede fasade blir det vi i hovedsak bruker all vår tid på? Hva skjer med oss når det viktigste blir å oppfylle alles forventninger og anstrengt må fremstå som en som får til alt? Da blir også troen vår en prestasjon, noe vi skal få til. Og vi gir ikke Gud muligheten til å bruke oss slik han ønsker.

Leve ekte

Slik sliter vi oss ut. Vi er nemlig ikke først og fremst medarbeidere, vi er Guds dyrebare barn som han ønsker å holde tett inntil seg. Er det ikke nettopp dette som skjedde på korset? At vår utilstrekkelighet ble møtt med en utstrakt hånd, og våre sår og nederlag ble plastret og byttet ut med seier? Det er dette vi skal formidle gjennom våre levde liv. Vi kan være ekte, ærlige og sårbare. Dette innebærer det noen ganger å være ikledd en skitten skrukkete skjorte på søndager, bringe gråt og fortvilelse inn i bibelgruppa og erkjenne en forståelse av hva Jesus har gjort for oss.

La oss invitere med oss våre venner til vårt hjem, vårt slott hvor sprekkene lar sollyset komme inn og fylle de skitne krokene. La oss være et forbilde i tro og kjærlighet, og la Guds styrke skinne gjennom våre svakheter og mangler.

Verdensgrøfta

Den andre grøfta har jeg kalt for verdensgrøfta. Her havner vi dersom vi lar verden og de menneskelige lystene og behovene i oss styre skipet. På utsiden virker det som om skipet glitrer mot solnedgang, om bord spilles og synges det døgnet rundt. Her vil alle om bord, men ingen er klar over skipets endestasjon.

Vi kan bruke våre evner til vår fortjeneste. Vi kan peke på oss selv i det vi gjør, ta imot anerkjennelsene med et stolt og grådig hjerte og bli sentrum i det livet Gud har gitt oss. Det kjennes godt, det vet jeg mye om. Det kjennes godt å peke på seg selv og vise hva jeg får til. Det kjennes godt å bli likt, få oppmerksomhet og bekreftelse på at jeg har noe å komme med der jeg er. Men uvitende samler jeg skatter på jorden, og synker dypere ned i egoismens gjørme.

På Guds lag

Pappa sa engang til meg: «Når du har gjort noe bra som andre liker, ta med glede imot alle gode ord, samle de sammen og gi dem til Gud med takk når kvelden er omme.» Vi skal ikke ta æren for vår suksess, men takke Gud for at vi får ta del i en større plan. Gud er ikke på vårt lag – vi er på hans.

Drøm større

Når alt dette er sagt tror jeg at vi virkelig kan sprenge alle grenser for hva vi er kapable til å gjøre. På Guds lag kan vi drømme større enn noen gang før. Fordi vi er flinke? Fordi vi ønsker å vise verden og de rundt oss hva vi er i stand til å oppnå? Nei, fordi vi er formet i Skaperens bilde. Den største skaperen av de alle.

Når vi undervurderer oss selv, undervurderer vi Gud. Spør du ham hvilke evner han har gitt deg, vil han gi deg svar. Sier du «send meg!» vil han vise deg veien du skal gå. Gud ønsker å gjennomsyre vårt hverdagsliv, både på jobb og som student. Enten du studerer teologi eller geologi.

Lysets barn i mørket

Vi kan være til velsignelse for de rundt oss på mange flere måter enn vi er klar over. Vi kan peke på Gud i alt vi gjør. Om du dyrker en hage med vakre blomster kan du la hans spirende liv fargelegge kjøkkenbenken. Om du jobber på café kan du servere varm sjokolade med et tjenende hjerte og smittende smil til kalde og trøtte kropper. Om du skriver en roman, filmer en dokumentar eller lager en nettside kan du la Guds kreativitet og skaperglede skinne gjennom fortellingene og universene du skaper.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg