Har du noen gang tenkt på hvordan skjelettet til vennene dine ser ut?


Uten skjelettet ditt ville du nok sett mer ut som en geléklump på gulvet. Og når du først ligger på gulvet som en samling med celler og vev, er kanskje ikke utseendet det viktigste likevel?

De færreste av oss går nok rundt og lurer på hvordan skjelettet til våre venner ser ut. «Æsj!» sier du kanskje. Likevel, om du tar et steg tilbake og tenker på det; vi kan ikke fungere som en kropp uten alle bestanddelene.

Da Gud skapte alt, så han på det, evaluerte det og sa det var «godt», ja «veldig godt». Han er den som har definert absolutt alt det skapte. «Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.» (Joh 1,3) Jesus knyttet Guds vesen til skaperverket da han en gang svarte og sa «Ingen er god uten én, det er Gud» (Mark 10,18b). Slik har Gud uttrykt seg selv i skaperverket og kalt det «godt».

Fundament for et samfunn

I 1620 reiste de engelske pilegrimene fra havnen i Leyden i Nederland. De siktet mot den nye verden, et sted med muligheter. En som formet mye av verdensbildet pilegrimene tok med seg, var John Robinson. Han var pastor og underviste et livssyn som gjorde pilegrimene i stand til å legge et fundament for nasjonsbygging. Robinson hevdet nemlig at de måtte kjenne grunnsannheter som har sine røtter i Guds vesen, noe som skulle prege hele tilværelsen – ikke bare den åndelige. På denne måten gir et bibelske verdensbilde substans til alle livets uttrykk.

Det gode

Paulus knytter oss til dette når han skriver: «Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» (Rom 12,2) Paulus skriver til Timoteus at «Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning» (2 Tim 3,16-17). Bibelen er et fantastisk referansedokument for hva som er «godt».

Et bibelsk verdensbilde

Summen av all energi, kjærlighet, visdom og kunnskap Gud la ned i skaperverket kalte han altså «godt». Ungdom i Oppdrags niende verdi sier at vi er kalt til å kjenne dette gode og at dette er sentralt i det bibelske verdensbildet. Det handler med andre ord om et livssyn og en realitet som skal manifesteres i våre liv.

Ok, så vi skal kjenne det gode, men hva betyr det?

Kjærlighet + visdom = godt

Paulus gir oss en nøkkel når han skriver til Filipperne: «Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, slik kan dere stå rene og uten lyte til Kristi dag» (Fil 1,9-10). Tygger du litt på dette, ser du at Paulus sier at frukten av kjærlighet og visdom er «det gode».

Tenk på din egen livshistorie og tenk på gode mennesker. Kanskje minnes du mennesker med karaktertrekk som kjærlighet, tålmodighet og omtenksomhet? Samtidig skjønner vi også at de som lærte oss den rette veien å vandre på, også var gode, da de definerte vår virkelighet på en god måte og slik la ned i oss et rammeverk vi kunne fungere i. De formidlet visdom.

Hvordan vi gjør ting og hva vi gjør, produserer alltid et resultat. Altså er både prosessen og innholdet en del av et sluttprodukt. Dette tar oss tilbake til begynnelsen i dobbel forstand. Det handler om å kjenne Gud, hans natur, hans karakter og hans veier. Fra Guds natur strømmer visdommen, og Guds karakter kjennetegnes av kjærlighet. Han er «god» og det han skapte var «godt», fordi det var uttrykk for Guds natur og karakter, hans visdom og hans kjærlighet (Rom 1,20).

Ulike samfunnsområder

I Salomos Ordspråk starter Salomo med å fremheve både visdommen og kjærligheten (kap. 2 og 3). Det er Guds visdom som gir definisjon til livet og hele vår eksistens. «Herren grunnfestet jorden med visdom, han bygde himmelen med forstand.» (Ordspr 3,19) I Bibelen lærer vi om vår opprinnelse, vår hensikt, ja hele historiens retning. Her finner vi definisjon på samfunn, familie, utdanning, menighet, forvaltning, lov og rett, nasjoner, kjønn, ekteskap og så mye mer. Her finnes kilden til å forstå disse ulike samfunnsområdene og deres gudgitte mandat.

Misjon

På denne måten kan vi oppdage Guds hjerte bak misjon og hvor viktig det er å gå ut med det gode budskapet om Guds rike. Både vekkelse og reformasjon må nemlig peke mot Gud. Vekkelse er oppgjør med synd. Reformasjon er oppgjør med kunnskapsløshet. Vi trenger både vekkelse og reformasjon.

Som Ungdom i Oppdrag bærer vi et kall til både nasjonene og til engasjement på de ulike samfunnsområdene. Men uten et bibelsk verdensbilde har vi lite å tilby. Derfor må vi våge å kalle hellig det som Gud har helliggjort. Når vi har en helhetlig tilnærming til Guds ord – et kristent verdensbilde – ser vi at både gartneren og evangelisten står sammen i Guds Rike.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg