Apostolisk bevegelse - Hva er egentlig Ungdom i Oppdrag?


Alt startet med en drøm om bølger. Det ble begynnelsen på en verdensvid apostolisk bevegelse. «Go means change of location», sa Loren Cunningham ofte, grunnleggeren av Ungdom i Oppdrag.

Siden Loren Cunningham hadde visjonen om bølger av unge mennesker som brøt inn over alle verdens land, har Ungdom i Oppdrag vært en historie om unge, ofte de enkle, som får dette kallet «gå!». I organisasjonens tidlige dager hadde budskapet om forflytning stort fokus, og Cunningham hadde budskap som «go means a change of location». Ungdommen var kalt til å være disse bølgene, og Gud både kunne og ville bruke dem, til å krysse både landegrenser og språkbarrierer. Slik skulle de være Guds sendebud med gode nyheter om Guds rike og en ny start for alle som vil høre.

Befalingen er ikke «gå!»

Når Jesus gir misjonsbefalingen «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler», så er det likevel ikke ordet «gå!» som er imperativet, men «gjør disipler!». Derimot kan misjonsbefalingen oversettes direkte fra gresk på følgende vis: «Mens dere er gående, gjør disipler!»

Det er ikke rart at Jesus tar det som innlysende at tilhørerne hans er mobile: Det er jo den omreisende ungdomsgruppen sin på tolv han her snakker til. Overalt der evangeliet ble tatt imot, ble disipler lagt til menigheten. Alle var de kalt til å være vitner om veien til Gud. Alle var de kalt til å overgi sine liv til Gud, og la ham lede. Og mange ble trent og sendt ut på misjonstur.

Mobil og lokal kirke

Jesu verdensvide disippelgjeng (Menigheten med stor M) består av både mobile og lokale uttrykk. Deler av menigheten instruerer Paulus til å forbli i den situasjonen de var i, da de tok imot Jesus som Herre. De skulle bli i sine jobber og være lys og salt der (1 Kor 7,21-24). Andre kaller han til å plukke opp sakene sine og bli med på tur (Apgj 16,1-5).

Men alle kalles til å legge ned sine antatte rettigheter, og være klar til å gjøre det Gud vil, der Gud vil, når det måtte være (Rom 14,7-8).

Kvalifikasjon som disippel

Nettopp dette er den viktigste kvalifikasjonen for å leve ut disippelkallet: Å legge ned sine rettigheter og ta på alvor at vi ikke lenger lever for oss selv, men for ham som døde og sto opp for oss (2 Kor 5,15), det være seg hjemme eller borte. Å la ham leve i oss. Finnes det noen større glede?

Her er det rom for unge mennesker, for ulærde, for de av oss som har trengt både sjanse nummer to og tre. I dag.

Når jeg ser unge mennesker legge ned sitt håp om velstand og økonomisk forutsigbarhet, flytter til et fremmed land, lærer seg et nytt språk, lærer seg å vise Guds kjærlighet i en ny kultur, da rører det seg noe dypt i mitt hjerte. Det minner meg om prisen Gud mente det var verdt å betale for hvert menneske. De var alle verdt å dø for.

Lengsel

Når Gud er i førersetet, vil dette alltid ta oss utenfor komfortsonen. Dette kan gi seg uttrykk i å gjøre nye ting på nye måter, Gud som skapte «alle bokser» er følgelig utenfor «alle bokser». Et slikt liv er tålmodig og ydmyk tjeneste, år etter år, modellert av ham som vasker føtter. Det kan ta oss til slummen i India eller til prestisjetunge universiteter.

Menigheten trenger både lokale kirker og mobile vitner med ryggsekker og eventyrlyst. Men mer enn eventyrlyst er det noe annet som driver en apostolisk bevegelse. Det er lengselen etter å se Guds rike stadig innta nytt land og krysse nye grenser. Dette er lengselen etter å se Gud og hans godhet fargelegge stadig flere liv og samfunn. Det vi har sett og hørt, friheten vi selv har fått oppleve, det kan ikke forbli en privatsak. Ordet må ut!

Apostolisk mobil bevegelse

Slik er Ungdom i Oppdrag en apostolisk bevegelse – en del av den mobile verdensvide kirke – kalt til å gå der ingen før har vært og gjøre ting som ingen før har gjort.

Store ord? Egentlig ikke. Det handler ganske enkelt om å være mobil. Til syvende og sist er vi bare en liten del av Guds store verdensvide apostoliske bevegelse, ledet av sjefsapostelen selv. Og hans rike kommer.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg