Barn + porno = skadelig


Barn kommer tidlig borti porno på nett. Arbeidet med å utruste barn til å ta gode valg også på nett må derfor starte tidlig. Forfatterne av barneboken «Klikk her, Thomas» vil gjerne bidra til det.

Boken er et samarbeid mellom Familiefokus og Tro & Medier. Forfatterne Chris Duwe (Ungdom i Oppdrag) og Alexis Lundh (T&M) har begge jobbet med tematikken i lengre tid. Illustrasjonene er laget av Aslaug og Chris Duwe. I sluttfasen har Hilde Joy Kallevik også vært en viktig medspiller.

«Klikk her, Thomas» er den første i sitt slag i Norge. Boken har et klart og tydelig standpunkt om at pornografi er skadelig og inneholder konkrete råd til barn og til foreldre. Å sette grenser handler om å ta vare på det som er verdifullt og da er det viktig at det verdifulle settes ord på. Gud har skapt seksualitet, det er vakkert og verdifullt, og derfor er seksualitet verdt å beskytte. Mange voksne har sovet i timen og foreldre er gjerne uforberedte og har lite kunnskap om hvordan de kan veilede sine barn til å ta gode valg på dette området. «Klikk her, Thomas» har et klassisk kristent verdisyn på seksualitet som grunnlag.

Barn tar valg i møte med tilgjengeligheten av pornografi på nettet, om det er på YouTube eller i et chatte-forum. Historien som fortelles i boken handler om at Thomas tar gode valg. Det er gjort bevisst med utgangspunkt i et ønske om at Thomas skal være en positiv rollemodell. Å lese boken for barn kan skape grunnlag for gode samtaler. Hovedmålgruppen er foreldre med barn i barneskolealder, men boken kan også brukes av andre som jobber med barn.

Det gjelder å forberede barna til å ta gode valg, uten å fordømme barnas interesse for sunn seksualitet. Historien om hvordan Thomas møter pornografi på nett for første gang kan legge til rette for en dialog med barna om et tema de før eller senere vil møte på. Forfatterne er tydelige på at det er foreldrene som er ekspertene når det gjelder egne barn. Alder, modenhet og interesse vil variere, men om barnet er online er det naivt å tro at barnet ikke vil bli eksponert for pornografi. Mange barn har allerede oppsøkt pornografi. Disse barna trenger omsorg, tydelighet, kunnskap, veiledning og trygge voksne.

Bakerst i boken finner du teksten: «Kjære mamma, pappa eller deg som foresatt», som gir en kort innføring i skam, avhengighet, forskning, tekniske råd og innspill til samtale med barnet. Det er få som vil hevde at pornografi er positivt for samfunnet, men senest 21.november 2017 hevdet lege Kari Løvendahl Mogstad til NRK Supernytt at det ikke er farlig for barn å se porno. Dessverre er dette en vanlig oppfatning fra flere fagfolk. Chris og Alexis er sterkt uenig i dette og har god faglig dokumentasjon bakerst i boken.

Forankringen til Chris og Alexis er, ved siden av Familiefokus og T&M, en grunnleggende kjærlighet til den kommende generasjon og et ønske om å hjelpe de i etterfølgelsen av Jesus, også når de er på nettet. De håper at mange kjøper boken og tar innover seg ansvaret som voksne har når det gjelder dette temaet.

Boka kan kjøpes hos Proklamedia her

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg