Fem om Apostolisk gave

Mot Målet har spurt fem personer i Ungdom i Oppdrag om sitt forhold til det apostoliske.

Phil Dosa, USA, DTS-student

Hva tenker du er en apostolisk gave?

De som har denne gaven er visjonære, energiske mennesker som starter bevegelser, som utvider og bygger Guds rike.

Hva tenker du når du hører ordet apostolisk?

Jeg tenker på to ting: Mektige kristne ledere som har brukt tittelen til å utøve makt og opphøye seg selv. Videre de som vil forløse Guds rikes utbredelse ved å sende dem med evangeliet inn i unådde folkegrupper.

Har du en apostolisk gave?

Ikke helt sikker, men jeg lar ikke det stoppe meg fra å søke gaven fordi den trengs virkelig. Jeg ser etter hvordan jeg kan være mest mulig tilgjengelig for Gud for strategisk utvikling av hans kongedømme.

Marie Flick, Tyskland, Grimerud

Hva tenker du er en apostolisk gave?

Jeg tror det er et gudgitt verktøy for oss mennesker. En gave som hjelper oss til å lede hans menighet, koble oss til hans hjerte og tjene hverandre på en flott og meningsfull måte.

Hva tenker du når du hører ordet apostolisk?

Jeg tenker på tre områder: hellighet, modighet og nærhet til Gud. For å være ærlig så tenker jeg mest på bibelske personer og historier, enn noen i vår samtid.

Har du en apostolisk gave?

Når jeg ser bakover, ser jeg at jeg har vært i situasjoner der jeg har gjort eller sagt ting som har hjulpet til med å bygge opp hans kirke og folk, uten at jeg planla det eller tenkte en på at jeg kunne gjøre det.

James, feltarbeider, Sentral-Asia

Hva tenker du er en apostolisk gave?

Noen som ser det store bildet; som ser og formidler visjoner, får folk til å følge dem, og etablere strukturer slik at Guds rike kan spre seg og blomstre.

Jeg tror ordet apostolisk er synonymt med pionerarbeid. En apostel er en med visjon og nåde til å gå der hvor Kristus ikke er kjent, og starte arbeid. Men en trenger de andre gavene ved siden av for at arbeidet skal holde ut i lang tid.

Jeg tror jeg har evnen og gaven for det apostoliske, men min utrustning er nok mer som lærer og pastor.

Åse Haas, Grimerud

Hva tenker du er en apostolisk gave?

Jeg tenker på en som lever et kompromissløst liv, til ære for Gud, en som opererer i de ulike gavene og som provoserer meg til å følge Jesus.

Hva tenker du når du hører ordet apostolisk?

Den apostoliske gaven er en del av den femfoldige tjeneste, i tillegg til evangelist, hyrde, lærer og profet.

Har du en apostolisk gave?

Jeg er hverken profet eller pastor, men jeg har en profetisk og pastoral gave – det er verdifulle gaver som kan brukes til å oppmuntre og å ære Gud.

John Paddon, Grimerud, Internasjonal avdeling

Hva tenker du er en apostolisk gave?

Det er en salvelse til å se det som Jesus gjorde og en utrustning fra ham til å sette det ut i praksis

Hva tenker du når du hører ordet apostolisk?

Det er en person som forventer vekst og endring i Guds rike, en som samler mennesker og utruster disse til å bli en del av det Gud har på hjerte.

Har du en apostolisk gave?

Nei, det er ikke min nådegave, men jeg blir glad når jeg kan få være med på nye ting under Ungdom i Oppdrags apostoliske salvelse.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon