Hva er evangeliet? – Et udiskutabelt budskap


Ordet «evangelium» betyr mer enn «godt nytt».

Hva er evangeliet? Dette er et av de mest betydningsfulle spørsmålene du kan stille. Hva er Guds budskap til mennesker? Her snakker vi altså om selveste Gud, the universe-boss himself, og hva det er han vil med oss. Kan det finnes noe viktigere?

Først kan det være viktig å avlive en myte om hva ordet «evangelium» betyr. Hvis du skulle oppsummert betydningen av det ordet, hva ville du svart? «Godt nytt», vil de fleste si. Dette er feil, eller i beste fall en grov underkjennelse av dybden i ordets betydning.

Romersk tankegods

Selve begrepet kommer fra det romerske keiserriket og er et juridisk begrep. Dersom keiseren bestemte noe, så var det et «evangelium». Det var rett og slett et udiskutabelt budskap fra den øverste makten.

Dersom en familie skulle drepes og keiseren hadde bestemt det, var det et evangelium. Dersom et land skulle hjelpes med nye veier, var det et evangelium.

Det er helt rett at man kan dele opp det greske ordet og få ordene «godt» og «budskap». Du kan gjøre det samme med ordet «pakkeløsning». Dette ordet har ingenting med hverken pakker eller gjenstander som løsner å gjøre, selv om det er det man får når man deler det opp.

Derfor er det viktig å se på betydningen for de daværende brukerne av ordet «evangelium»: Et udiskutabelt budskap som må adlydes og som kommer fra Herrenes Herre. Det er derfor de kristne fikk så store problemer med romerne. Fordi de hadde et «nytt evangelium», fra en annen Herre enn keiseren.

Gud i sentrum

Kort oppsummert: Guds budskap, evangeliet, er a message from God whether you like it or not. Men det som gjør det hele til et fantastisk budskap er at Gud er en god Gud! Han trengte ikke å være det, han kunne brydd seg mindre, han kunne latt være å holde på med oss mennesker, for han har ingen behov.

Et evangelium som kun handler om hvordan vi mennesker skal få det bra for alltid i himmelen, er også en fallgruve som lever godt i norske menigheter. Et humanistisk evangelium er noe annet enn det teistiske, der Gud er i sentrum. Vi er nemlig skapt for Gud og ikke omvendt.

Selve budskapet handler altså ikke om å karre folk til evig salighet, men om hvordan Gud kan få tilbake æren han mistet, da de første menneskene sølte til Guds skaperverk.

Evangeliet om Guds rike

De mest evangeliserte landene i verden befinner seg sør for Sahara. Men der finnes også noen av de mest tragiske historiene om korrupte land. Hvorfor? Er dette fordi evangeliet de er blitt presentert for, er et budskap som kun handler om himmelen – og ikke Guds rike? Mange av disse landene er blitt presentert for et evangelium som kun fokuserer på evangeliet som himmelbillett, men ikke hvordan Guds ord skal prege livene her på jorden. Derfor sliter en ofte med korrupsjon, dysfunksjonelle samfunn, egoistiske ledere og ødelagte familier.

Ser vi derimot på verdens 20 lykkeligste land, ifølge en FN-undersøkelse i 2017, har alle Bibelen som sitt historiske grunnlag.

Evangeliet handler om Guds rike. Hva er så Guds rike? Guds rike er der Gud regjerer. I himmelen som på jorden. Og der Gud regjerer, blir ting gjort på Guds måte, etter Guds vilje. Og det funker.

Evangeliet er Guds udiskutable budskap om hvordan Guds vilje kan skje. Dette gjelder både inne i oss og rundt oss. Det gjelder både nå og i all fremtid.

Evangeliet på 1-2-3

Dette er en kortversjon av evangeliet og Guds frelsesplan gjennom Bibelen:

1. Gud er Gud

(1 Mosebok 1)

Dette blir gjentatt i Johannes Åpenbaring, når en engel roper ut det evige evangeliet. Hvordan fullfører engelen sin setning, tror du? Han begynner slik:

«Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som …!» (Joh Åp 14,7).

Først etablerer engelen at det er Gud alt handler om. Og alt skal dømmes av Gud. Grunnlaget for det er fordi Gud har … skapt!

Superviktig. Det er Gud som er Gud, fordi han er skaper: Han er til før alt annet, han er større, smartere, mektigere. Hvis ikke Gud har skapt, kan vi glemme hans autoritet. Da har han ingenting han skulle sagt. Men siden Gud har skapt alt, tilhører alt ham, og han er herre over alle ting. Da bør vi finne ut hvem Gud er og hva han vil vi skal gjøre.

2. Gud skapte menneskene i sitt bilde

(1. Mosebok 1,27)

Du og jeg er ikke bare det fineste Gud lagde, men vi viser også på en helt spesiell måte hvordan Gud er. Med vårt språk, våre relasjoner, vår kreativitet, vår måte å drømme om fremtiden på, vår måte å huske fortiden på, vår samfunnsbygging og i det hele tatt det å være menneske, så er vi annerledes enn dyrene.

La oss kutte ut hele det «mennesker er vanedyr» eller «avanserte aper». Tull og tøys. Ingen dyr kan komme i nærheten av det vi er og gjør. Og vi ble skapt perfekte, for at vi skulle kunne vise hvordan Gud er.

3. Menneskene ødela Guds bilde og skaperverk

(1. Mosebok 3)

Den store sorgen i syndefallet er ikke at vi går fortapt på grunn av vår synd. Den store sorgen er at vi ødela Guds skaperverk, Guds flotte skulpturer som skinte av Guds hellighet. Speilet vi skulle være ble knust.

Gud får ikke ære når vi går til krig, slåss, klandrer, stjeler, dreper, lar være å dele eller tenker egoistiske tanker. For slik er ikke Gud! Ja, en konsekvens er at vi ikke kan leve for og med Gud, helt riktig. Men sorgen er på Gud sin side først og fremst.

4. Gud sendte sine budbærere, sine egne ord om hvem han er og hvordan vi skal leve, og kom til slutt selv som et menneske til vår planet

Kunne ikke Gud bare ha tryllet alt i rett stand igjen og ferdig med saken? Ja, det kunne han ha gjort. Han kunne underkuet hele menneskeheten og fått flotte marionetter i sitt skuespill.

Men det er ikke slik Gud er. Han er ekte og er interessert i det som er ekte.

Det andre han kunne gjort er å la oss råtne i vår fortapelse. Vi får som vi fortjente for å ødelegge Guds skaperverk.

5. Jesus Kristus ga sitt liv som et offer, og ble levende igjen ved å vinne over døden

Hvordan kan han både redde, gjenforene og gjenoppbygge hele verden uten å tvinge oss?

Ved å selv bli en av oss. Han ser ikke bare vår synd, han blir vår synd på korset. Derfor kan han innby til nytt liv, etter at han vant over døden.

Han tar ikke knekken på vår ondskap med makt, men med godhet. Innenfra. Som et frø bringer han også sin frelse. «Frelse» kommer fra ordene «fri» og «hals». Da slaver i vikingtiden ble satt fri fra lenkene rundt halsen, ble de «frelst».

Spørsmålet er da – hva er vi frelst til? Himmelen? Nei, for mye mer: for livet, her og i all fremtid, for og med Gud.

6. Gud rydder opp til slutt

Hvis Gud er allmektig, god og kjærlig, hvorfor finnes det ondt i verden? Enten er han ikke allmektig, eller så er han ikke god og kjærlig.

Hørt det før? Svaret er enkelt. Gud skal rydde opp. I sin allmakt venter han på øyeblikket han har sett seg ut. Og ingen tvil, han skal rydde opp! Skikkelig. Da skal ingen slippe unna.

Ingen som voldtok uskyldige barn, ingen som myrdet, ingen som bedro sin kone. Heller ingen som ikke betalte tredjeverdensarbeidere sin lønn, som lot være å sende penger til sultrammede land, eller som ikke brydde seg om naboen sin. Ingen.

Gud ser alt og han kommer til å dømme alt og alle etter hver sin gjerning og unnlatelse av gjerninger. Skumle greier, faktisk. Til og med for dem som har blitt tilgitt. Ikke fordi jeg trenger å frykte for min evige fremtid, men fordi mitt livs frukt vil vise seg i Guds ildprøve (1 Kor 3,10-15).

Her er det mye håp. Bare les hvordan Johannes beskriver det som skal komme: Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.

Gud er en god Gud. Han er også Skaper, Herre, Frelser og Dommer. Alt dette hører med i Guds absolutte budskap om Guds rike: Evangeliet.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg