Som Faderen har apostellō meg, sender jeg dere


Ordene apostel og apostolisk henger så høyt, men i Johannes 20,21 ser vi hvordan Jesus bruker uttrykket: «Likesom Far har sent meg (Jesus), sender jeg dere (oss)».

Vi er utsendt til å utføre et oppdrag med samme myndighet og kraft som den som sendte oss. Det er som en krysning av en entrepreneur og en ambassadør.

Apostelen ser muligheter fremfor utfordringer, oase istedenfor ørken, by der andre ser villmark og håp der andre ser fortvilelse.

Det finnes flere typer apostler. Her er noen av de vi ser i Bibelen og historien:

 • Stifinner – går der ingen har gått før og rapporterer tilbake hva Gud vil gjøre.

 • Gründer – starter nye ting på nye måter, på nye steder og med nye mennesker.

 • Entreprenør – gjør pionerarbeidet bærekraftig og multipliserer det.

 • Reformator – får et eksisterende arbeid på rett spor, eller et nytt spor, etter at det har mistet retning.

Andre er mer personorienterte, uavhengig av hvor en er og hva en gjør:

 • Multiplikator – skaper og sender stadig ut apostler og andre ressurser, uten nødvendigvis å gjøre så mange nye ting selv.

 • Diplomat – kommuniserer med andre parter, gjenoppbygger relasjoner, skaper håp og tro for fremtiden.

I Efeserne 4,11-12 settes apostelen sammen med fire andre tjenester i Guds rike:

«Og det var han som ga noen til å være apostler (utsendinger), noen til profeter (seere og talere av sannhet), noen til evangelister (kommunikatorer) og noen til hyrder (byggere og sjelesørgere) og lærere (som åpner våre sinn for Guds åpenbaring) for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp».

Disse tjenestene ble ikke gitt for at noen skulle vise seg frem, men for å bygge opp menighetene, som må være full av alle disse tjenestene for å fungere.

David Hamilton, en av de internasjonale lederne i UIO, illustrerer disse nådegavene med fingrene på en hånd:

 • Tommel: Apostelen er en allrounder som ikke nødvendigvis er best på alt, men berører alle de andre fingrene og hjelper til.

 • Pekefinger: Profeten peker på det som skal skje og det som må rettes på.

 • Langfinger: Evangelisten stikker ut, men bør ikke stå alene.

 • Ringfinger: Hyrden og pastoren har en langtidsovergivelse til sin flokk.

 • Lillefinger: Læreren har som oppgave å rense våre ører slik at vi kan høre Guds stemme.

Apostelen er opptatt av å se forandring, både i det ytre og det indre. Vi tenker ofte at Ungdom i Oppdrag er en apostolisk bevegelse, hvor målet ikke først og fremst er å skape nye strukturer, men å skape bevegelser.

Til slutt kan vi anbefale deg å lese Alejandro Rodríguez bok om apostolisk tjeneste (på engelsk).

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg