#metoo – et bibelsk perspektiv


Jeg ble spart og hadde aldri noen grunn til å skrive #metoo. Venner og familie var ikke like heldige.

Det store omfanget #metoo bevegelsen fikk, tror jeg delvis skyldes at den berører oss personlig på en eller annen måte. Om du ikke selv ble misbrukt, kjenner du noen som ble det. Derfor kjenner vi alle på en respons. Måten vi reagerer på viser hvilken Gud vi tror at vi tjener, og hvordan vi tror at han ønsker å skape forandring på det som nå er kommet frem i lyset. Det handler om hvordan vi definerer rettferd og hvem dette gjelder for. Det er vanskelig for meg å skrive om disse tingene fra et bibelsk perspektiv; vanskelig fordi dette er så mye mer enn en bevegelse eller et rettferdighetsbegrep, det handler om mennesker og hvordan Gud verdsetter dem.

«La rett velle frem ...»

Profeten Amos bønnfalt Gud om å «la rett velle frem og rettferd lik bekker som alltid strømmer». Han kritiserer datidens ledere fordi han vet at han tjener en Gud som er opptatt av rettferdighet og bryr seg om de forsvarsløse, de som ikke har mulighet til å si nei. Han tror ikke at rettferd er grunnen for vår eksistens, men at Guds rett-ferdighet finnes fordi Gud ga oss verdi; rettferd er til for vår skyld.

Vi kan tro at profetene var mest opptatt av hvilken gud folk tilbad. Det er sant, delvis fordi det bare var i sin relasjon med Gud at menneskene kunne leve ut det livet de var skapt til, men dette la også grunnlaget for måten menneskene behandlet sin neste på. Salmisten snakker om det samme når han sier at de som stoler på gudebilder «blir som dem» (Sal. 115, 135). Hvis vi vet at vår Gud bryr seg om rettferd, reagerer vi når vi hører om maktmisbruk.

Batsebas #metoo

David var en mann etter Guds eget hjerte, men selv han var ikke immun mot maktbegjæret som så lett formørker og ødelegger våre sinn. En vår, da alle de andre risikerte livet i krigen, holdt David seg hjemme. Da han så en badende kvinne, ble han betatt av hennes skjønnhet, sendte bud etter henne og voldtok henne. Kvinnen, som het Batseba, hadde en ektemann som kjempet i krigen, men som kvinne hadde hun ingen mulighet til å si nei, og i alle fall ikke til kongen selv. Og om hun hadde avslått, hvem ville tatt hensyn til henne?

I fortsettelsen av historien finner David ut at Batseba er gravid med hans barn. Han prøver å lure ektemannen hjem til hennes seng for å dekke over det hele, men planen mislykkes. David sender deretter Uriah, mannen hennes, til frontlinjen for å forsikre seg om at han blir drept. Når sørgetiden er over gifter han seg med Batseba, som nå er enke. Det går en tid og hun føder hans barn.

Offerets perspektiv

Vi vet ikke hvor mange ganger og på hvor mange måter Gud prøvde å ta dette opp med David, men den første som når inn til hjertet hans er Natan, en profet. Han forteller David historien om en rik mann som eier mange sauer, og en fattig mann med ett eneste lam som han steller som om det var barnet hans. Når den rike mannen venter middagsgjester, tar han lammet til den fattige mannen i stedet for å slakte ett av sine egne. David blir rasende og Nathan forteller hvem som er den rike mannen i historien. Endelig forstår David offerets perspektiv: både Uriahs og Batsebas. På denne måten blir Natan Guds #metoo på Batsebas vegne, overfor datidens autoritet: Endelig innser David hvordan makten har forblindet ham og hvor destruktiv han har blitt for sine omgivelser. Gud var smertefullt klar over alle ofrene i denne historien. Batseba, om hun noengang fant hva som hadde skjedd, fikk oppleve at hun ikke var alene men at Gud var på hennes side.

Er ikke dette nok?

I en tid hvor vi verdsetter ekthet og åpenhet kan vi spørre: «Er ikke dette nok?» Sannheten hadde kommet for en dag og David hadde endelig erkjent det, etter måneder, eller kanskje år med fornektelse. Han omvendte seg til og med (Sal 51). For Gud var ikke dette nok. For profetene var det heller ikke nok. Endring begynner først når sannheten kommer for en dag; først da kan man gjøre noe med råttenskapen. Du kan lese om konsekvensene av Davids handlinger i 2 Sam 12.

Vi kan stille det samme spørsmålet om #metoo-bevegelsen: «Er ikke dette nok?». Bevegelsen kan sammenlignes med Natans historiefortelling og at de som har makt begynner å forstå. Det at flere står frem betyr ikke nødvendigvis at det de opplevde ikke er alvorlig. Kanskje betyr det bare at råttenskapen er dypere og mer gjennomtreng-ende enn vi først trodde, og at våre øyne også trenger en justering.

Guds offer

Det er viktig at vi leser historien om David helt til siste kapittel, for det ender ikke med Natan. Vi må lese om profetene som beskriver Guds perspektiv og smerte når han ser hvordan historien utfolder seg i Samuels- og Kongebøkene. Vi må lese Herrens bønn hvor Jesus ber «La viljen din skje på jorden slik som i himmelen». Nathans historie og #metoo kan vise ofrene at det ikke var deres feil, ta bort skammen og vise dem at de ikke er alene. Guds kongedømme når lenger. Gjennom hele historien, hvor evangeliet har hatt fremgang, har det gitt en stemme til de stemmeløse og kraft til de kraftløse. Hvordan? Fordi vi tilber ikke en Gud som kun viser hvem han er gjennom sin makt, noe som fører oss til #metoo-tiden. Vi tilber en Gud som viser hvem han er ved å elske oss nok til selv å bli ett offer for at vi skulle få liv. Derfor tror jeg ikke at det kongedømmet vi ber om vil inkludere dom eller hevn, men at det vil handle om å bygge et samfunn hvor disse tingene ikke er akseptert eller tillatt.

Nei, dette er ikke nok, men det er en begynnelse!

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg