Åse Kari (24) går på Bibelkveld i Oslo


I år deltar over 450 personer på Bibelkveld i Oslo, Kristiansand og Trondheim. Åse Kari går på Bibelkveld i Oslo. Her er hva hun skriver om Bibelkveld.

Bibelen beskriver sannheter som ikke går ut på dato. Prinsipper som er gyldig for mennesker til alle tider. Vi kan fortsatt leve etter disse prinsippene i dag selv om vår tid, kultur og styresett ser helt annerledes ut. På bibelkveldene lærer vi om betydningen av «den første leser», hvilke referanser hadde de, hvordan var kulturen og hvordan snakket de? Så fokuserer vi på hva dette kan bety for oss i dag. I gruppen jeg går i nå, bruker vi mye tid på å se hva Bibelen sier om de ulike delene av samfunnet. Tema som økonomi, utdanning, kunst, politikk, familie og religion. Gjennom diskusjoner og undervisning oppdager vi mer om hvordan vi kan leve etter Bibelen i alle deler av livet, og hvordan Bibelen forteller oss noe om alle delene av samfunnet.

Den røde tråden

Jeg tror ikke man kan bli ferdig med å studere Guds ord, det vil alltid være nye ting å oppdage. Det som har betydd mest for meg har vært opplevelsen av å se mer av den røde tråden i Bibelen. På Bibelkveld aktuelt diskuterer vi flere spørsmål som vi ikke nødvendigvis finner fasitsvaret på, men gjennom å diskutere det får jeg nye briller å se Bibelen med og får høre andres perspektiv.

Bibelen er praktisk

Jeg har blitt inspirert til å leve Guds ord ut i praksis, for eksempel med hvordan man forvalter penger på en god måte. Jeg har også lært prinsipper for hvordan en sunn menighet ser ut og hva i samfunnet vårt som kan defineres som bibelsk eller ikke.

Fortsatt attraktiv

Bibelen er en bok som har forandret mennesker, men også hele samfunn, over hele jorden og til alle tider. For meg er den attraktiv fordi jeg møter Gud i den, fordi det faktisk er Guds ord. Bibelen er veldig innholdsrik og har mange bøker jeg ikke hadde hørt så mye om i andre sammenhenger. Jeg har fått et større bilde av Guds karakter og hans mening med våre liv gjennom menneskene, prinsippene og fortellingene jeg møter der.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg