Nå skal alle hjem i Østfold få tilbud om en Bibel


Fra 29. oktober til 11. november arrangeres «Bibelen til alle» i Østfold. I løpet av disse dagene skal 130.000 hjem besøkes.

Ragnhild Klevmoen er styremedlem i foreningen «Bibelen til alle Østfold» (BTA). Hun er utdannet sykepleier og diakon. Sammen med familien, tok hun DTS på Hawaii i 2013 og jobbet som stab der i ett år etterpå. Der hørte hun om visjonen om at alle hjem i verden skal bli tilbudt en Bibel. Rett etter at de kom hjem i 2015, fikk de møte Loren Cunningham, Ungdom i Oppdrags grunnlegger, på et møte i Fredrikstad. Her ble visjonen om Bibelen til alle i Østfold lansert for første gang. Siden da har Ragnhild engasjert seg for at visjonen skal bli realisert.

Det er aktive komiteer i 13 av Østfolds 18 kommuner, mens det er kontaktpersoner i ytterligere to, slik at det gjenstår kun tre kommuner uten lokale kontakter. Dette jobbes det nå med å etablere.

Hvorfor har du engasjert deg i BTA?

Det har blitt viktig for meg å bli bedre kjent med Bibelen og dens beskrivelse av Gud. Vår tro former vårt verdensbilde og menneskesyn, som igjen legger grunnlaget for hvordan vi velger å delta med våre liv der vi er. Bibelen er aktuell for alle samfunnsområder, og tenk om enda flere kunne oppleve Bibelen som aktuell i sine liv og få eierskap til Bibelen!

Hvor mye tid bruker du på dette?

Alle som er med i bibelsatsingen gjør det ved siden av jobb og andre verv de allerede er med på. Det kan være utfordrende å rydde tid, og det gir kanskje også en temperaturmåling på hvor viktig Bibelen er for oss her i et land der de fleste har mat og hjem. Det er tankevekkende å høre hvordan man i andre land, i mye større grad, er villig til å ofre egen sikkerhet og posisjon for å eie en Bibel, eller gi en videre.

Hvordan skal aksjonene foregå?

Vi vil tilby en gratis Bibel til alle hjem i Østfold. Samtidig ønsker vi å se Bibelen aktualisert, slik at den oppfattes relevant for Østfolds innbyggere. Bønn, bibelinspirasjon og samarbeid på tvers av ulike kirker er viktige grunnpilarer i denne historiske bibelsatsingen.

Uka før selve aksjonen vil alle hjem få informasjon i posten, slik at man vet hva som skal skje.

Vi går ut to og to, og i tillegg vil bønnevakter ha en viktig oppgave under aksjonen. Vi ser gjerne at hele Norge blir med oss i bønn, spesielt disse to ukene.

Selve utdelingen blir høydepunktet i denne tverrkirkelige bibelsatsingen, men også det som skjer underveis i arbeidet har stor verdi. I hver kommune er alle kirkesamfunn innbudt til å ta del, og det er sterkt å sitte sammen med mennesker som deler den samme drømmen om å se Bibelen bli anvendt og regnet med.

Hvordan opplever du at responsen er fra kirkene i Østfold?

På fylkesnivå er hele bredden av kirkesamfunn representert, og sammen har vi bedt, jobbet og bidratt for at Ordet skal tilbys til alle som ønsker å motta. Det har vært oppmuntrende å få erfare enheten vi har rundt Bibelen. Vi opplever at det er noe de aller fleste ønsker å være med på. Et trygt grunnlag i dette bibelsamarbeidet er å forsøke og lytte til om hjertet i aksjonen er i samsvar med det Gud har på sitt hjerte for folk i Østfold og Norge.

Hva gjør dere for å skape bibelengasjement rundt om i fylket?

Styret og alle lokale arbeidsgrupper har hatt fem fokusområder underveis i arbeidet. En av dem er arbeid for økt bibelbruk. Flere av de lokale arbeidsgruppene har allerede arrangert tema-kvelder, konserter og arrangement der Bibelen er tema. Her har for eksempel Bibelselskapet vært en veldig god samarbeidspartner.

Hva gjør dere for å bygge eierskap blant de lokale kirkene og kirkelederne?

Vi har forsøkt å nå ut til alle menigheter i alle kommuner for å høre om de kunne tenke seg å delta på en eller annen måte i den tverrkirkelige bibelsatsingen. Det er ingen krav om å bidra økonomisk eller delta i lokal arbeidsgruppe, men jo bredere vi er representert jo bredere kan vi nå ut.

Noen menigheter har allerede begynt å tenke på hvordan de kan delta praktisk i satsingen, og bruke tiden i etterkant på en god måte.

Hva håper du vil bli resultatet av aksjonen?

Dette kan bidra til vekst på så mange områder i samfunnet vårt. Ikke bare innad i menighetene, men også i samfunnet generelt. Tenk om Bibelen kan bli en naturlig bok å henvende seg til for å finne veiledning for politiske prioriteringer og beslutninger, eller for vanskelige og sårbare situasjoner i livet! Tenk om vi kunne se mer himmel på jord, ved at våre liv bar mer preg av det Gud forsøker å lære oss i sitt ord!

Er det ikke slik at alle i Norge har en Bibel?

I april 2016 gjennomførte «Infact» en undersøkelse i Østfold, som viser at 38% ikke har, eller ikke vet om de har en Bibel hjemme. Ser vi på de som var under 29 år, svarte 59,4% at de ikke hadde, eller ikke visste om de hadde en Bibel. Dersom ikke Bibelen oppleves som aktuell i livene våre, har den lett for å støve ned i hylla eller bli liggende igjen når flyttelasset går.

Er du redd for at aksjonene vil oppleves påtrengende?

Ja, det har jeg vært redd for. Tanken på å gå og banke på dører er uvant for meg, og for mange i våre miljøer. Men etterhvert som jeg har sett hvor gjennomtenkt denne bibelgaveaksjonen er, og at det vil gjennomføres kurs for alle som skal være med å gå med bibelgaven og erfaringene fra Bibelen til alle i Finnmark i 2014, tror jeg at vi skal få til å gå frem på en måte som blir en god opplevelse for de som får tilbudet om en Bibel. Det handler om å få tilbudt en gratis gave, og man er fri til å si ja takk eller nei takk.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg