Når en grenseløs verden roper om trygge rammer


#metoo har avdekket seks-uell trakassering innenfor mange av samfunnets sfærer; kultur, idrett, politikk og i arbeidslivet. Offentlighetens lys har avslørt mørke og egoistiske handlinger.

Mennesker har blitt tvunget til å holdes ansvarlige for sine handlinger, og vi har blitt utfordret til å stille spørsmål ved våre holdninger i møte med seksualitet, kjønnsroller og en kollektiv moralsk standard.

Forandring

Jeg synes det både er merkelig og fantastisk flott at dette kommer fram i lyset. Merkelig fordi det ikke har skjedd tidligere, og flott fordi det kan forandre hele vårt tankesett i møte med makt og seksualitet.

Vi heier fram retten til å ta egne valg, og avfeier enhver tanke om grensesetting i møte med seksualitet. Alt er lov så lenge det gir deg selv mening og tilfredsstillelse, og så lenge det i utgangspunktet ikke skader andre. Vi som er unge overlates i stor grad til selv å finne ut hva som er rett og galt. En konsekvens av dette er at det finnes få moralske standarder som kan veilede oss gjennom livets humpete terreng. Vi tar ofte beslutninger på bakgrunn av hva som føles og kjennes rett, uavhengig av hva andre mener og tenker. Verden er i stor grad grenseløs.

Vi enser så vidt parfymereklamer inspirert av porno og glorifisert utroskap på kinolerretet. Derfor er denne kampanjen revolu-sjonerende i den grad at den går imot hele samfunnets tankesett om hva som er moralen for seksualitet. Verden roper om trygge rammer, og det i grevens tid.

Feighet?

Som kristne plikter vi å leve i dette, og imøtekomme disse tankene på en sannferdig og kjærlig måte. Nå som denne kampanjen har slått hull på et av samfunnets største problem: at seksualdriften kan løpe løpsk, kan vi uten fordømmelse og med nåde møte det brutte og ødelagte med gjenopprettelse og liv.

Jeg mener vi kristne er, og har vært, for feige i møte med seksualitetens normer. Vi ser hva som skjer rundt oss, men velger å holde munn, eller i beste fall sette opp en fagdag i menigheten. #metoo omfavner ikke bare maktmennesker, men oss alle, og disse holdningene er også re-presentert i kirkene våre. Derfor skal vi ta dette på alvor. Det blir for lett å si at vi må snakke om det. Nå som den mørke siden er avslørt, kan vi komme med Bibelens prinsipper og sannhet og erstatte det vonde med det faktum at sex og seksuelle handlinger er ment å skulle nytes i trygghetens rammer.

Oppgjør

Ignatius av Loyola definerte synd som det å nekte å tro at Gud ønsker at vi skal være lykkelige og tilfredse. Menneskets opprør startet i Edens hage da Gud sa: «Stol på meg. Jeg vet hva som er best for dere.» Det var en prøve Adam og Eva strøk på, og vi har i ettertid betalt omkostningene for dette.

Menneskets søken etter å være herre i eget liv og bestemme over seg selv, er det samme som mennesket har jobbet med siden skapelsen. Eva ville være sjef i eget liv. Hun ville bli lik han. Bestemme over eget liv uten rammer. Og da skaden var skjedd og Gud spør Adam hvorfor han er naken, skylder han på Eva. Og Eva skylder på slangen. Ansvarsfraskrivelse mangler heller ikke i denne saken. For kort kjole. For mye øl. Det var hans feil. Nei, det var hennes feil.

Tilbakekomst

De frie seksuelle holdningene kan ligne en hormonell tenåring som i opprør og stahet har utforsket og utfordret autoritære rammer og regler. Vi kjenner oss igjen i denne tilstanden: ung og fri. Årene hvor ingen autoritær makt skulle fortelle deg hva du skulle gjøre.

Jeg rettferdiggjør på ingen måte de trakasserende handlingene som har skapt livsvarige arr og sår hos mange, men for meg gjenspeiler kampanjen et tilbakevendt tenåringsoppgjør. Valgfrihetens paradoks har truffet oss mitt i fleisen. Vi har måttet ta på kokeplata for å forstå at den er skadelig varm. Skaden er skjedd, og jeg tror det gjelder mer enn bare sex. Vi vet ikke hva som blir konsekvensen av mobilbruken, prestasjonskravet på jobb eller forbrukerhjertet vårt som aldri får nok. Kampanjen har gitt oss en tankevekker om at vi bør snu før det er for sent. Vi ser at konsekvensene av et rammeløst samfunn er overtramp og trakassering, misbruk av makt og egoisme.

Menneskeverd

Man kan mene at #metoo handler om sex. Og det gjør det, men ikke nødvendigvis primært. Det er ikke sex som tema som har blitt røsket opp ved rota, det er først og fremst maktens utnyttelse. Kampanjen har vist oss, i de fleste tilfeller, utallige kvinners historier om hvordan de har blitt utnyttet mot sin vilje av menn med makt. Objektivisering av kvinner er et samfunnsproblem. Men hvorfor leser vi i landets største aviser at porno ikke er skadelig? Hvorfor får vi da tips og triks om hvordan ha et seksuelt forhold med noen, uten følelser, men kun som et kaldt spill hvor målet er å tilfredsstille seg selv?

Jeg tror ikke vi forstår omfanget og kraften av disse holdningene, for når en mann ser på meg som et objekt, har han devaluert mitt menneskeverd. Og ved å se på meg som mindreverdig vil alle valg i møte med meg preges av dette. Mannen har makt over meg, og jeg har ingen verdens ting jeg skulle ha sagt eller ment, for jeg er bare en kropp.

Grensesetting

Me too. Jeg også. Omfanget er enormt. Roten til problemet vil aldri forsvinne helt, på samme måte som Evas valg om å spise av frukten alltid var tilstede. Vi har en fri vilje. Vi kan gjøre det gode eller det onde, og vi har et stort ansvar for selv å reflektere over våre egne handlinger og valg. Kampanjen har forhåpentligvis bidratt til å begrense at mange frø unngår å bli sådd. At vi forstår konsekvensene av å utnytte vår makt og objektivisere vår neste. Jeg håper at vi som samfunnsborgere og seksuelle vesen har fått øynene opp for hva som er rett og galt. Å bruke ord som moral kan være skummelt, fordi det kan assosieres med en dømmende pekefinger, men vi er helt nødt til å ha en form for grensesetting, en felles standard for måten vi vurderer kvinner på, og hvordan vi utnytter våre innflytelsesrike posisjoner.

Det er ikke trygt å ferdes i trafikken uten trafikk-lys. Det er ikke det grenseløse som gir frihet. Det er #metoo-kampanjen et bunnsolid eksempel på.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg