Annelise (32) er med og starter ny DTS i Baltikum


I 2012 flyttet Annelise Askjem (32) fra Skien til Tallinn, Estlands hovedstad. Der har hun jobbet for å gjenopp­bygge Ungdom i Oppdrags arbeid i landet.

Estland, Latvia og Litauen feirer i år at det er 100 år siden de erklærte sin selvstendighet. Selv om denne selvstendigheten ikke varte lenge, markeres dette likevel med storslåtte feiringer i alle tre landene. I forbindelse med jubileet skal Ungdom i Oppdrag tilby en helt spesiell DTS – Awakening Baltics DTS.

Mye som skjer

Anne Lise forteller at det er mye som skjer i Baltikum i år:

«Blant annet feirer UIO Latvia 25 år, «Awakening Europe» kommer til Riga i august og «Hope for Europe» arrangeres i Tallinn i oktober. I denne prosessen har vi i UIO spurt hvordan kan vi ta del i det Gud ønsker å gjøre her nå?», sier Annelise.

Hun forteller at to konkrete ideer skilte seg ut, den ene var en bønnekampanje de 100 første dagene av 2018, hvor kristne over hele verden var med og bad for de baltiske landene.

Ny DTS

«Den andre ideen var at UIO i alle de tre baltiske landene skulle starte en mobil-DTS som skal innom hele Baltikum. På samme måte som de tre landene sto sammen for å utrette noe større ved sin frigjøring og kommunismens fall i 1989, ønsker vi nå å stå sammen for å se en ny generasjon reise seg og bruke det Gud har gitt dem til å bygge Guds rike, både her og i resten av verden», sier hun.

Leder fra Brasil

William Max Sumacovski (31) fra Brasil skal lede denne nye DTS-en. Han sier at enhet mellom kristne på tvers av landegrensene i Baltikum er viktig:

«Vi har tro på enhet mellom kristne på tvers av landegrenser og vi kommer til å reise rundt i Baltikum i tre måneder i løpet av undervisningsdelen. Skolen blir også en del av feiringen av 100års-jubileet», sier han.

Mange drømmer

Både Annelise og William Max har forventninger til at denne skolen vil ha ringvirkninger for både Estland, Latvia og Litauen. For det første tror de skolen vil være viktig for studentene. Men de håper skolen vil sette spor, utover bare dette.

«Gud bruker DTS og andre kristne programmer som verktøy til bringe helbredelse og forløse visjon, og frukten i Baltikum kan bli fantastisk. Vi kommer i løpet av DTS-en til å engasjere oss i ulike arrangementer og menigheter, mens vi reiser rundt i alle tre landene, og har tro på at Gud skal kalle flere til misjon», sier William Max, og legger til at verden ikke bare skal se på Baltikum som tre land som kun har overlevd Sovjetunionens fall, men at dette er tre rike land som har mye å gi verden fra sin vakre kultur og rike historie.

Vekkelse

Latvia er kjent for sine mange vekkelser etter kommunismens fall, mens Litauen har en sterk katolsk kirke, hvor mange er aktive og troende. Estland har også opplevd kirkevekst i løpet av de siste årene, men sammenlignet med Latvia, er det mange færre kristne i dette landet.

«Vi drømmer om at Gud skal berøre Baltikum med vekkelse. Jeg drømmer om en sterkere kristen enhet i regionen, og ønsker mange andre nasjonaliteter velkommen til å bli med. Jeg drømmer om at denne enheten vil ha innflytelse langt utover Baltikums grenser», sier William Max, og håper dette vil være noe av resultatene fra denne DTS-en.

I 1989 laget mellom en og to millioner mennesker en levende lenke fra Tallinn til Vilnius, for å protestere mot Sovjetunionens okkupasjon av de baltiske statene.

Den baltiske veien

I 1989 laget innbyggerne i Estland, Latvia og Litauen en menneskelenke på 68 mil. Dette er blitt kjent som Den baltiske veien.

Den 23. august 1939 ble «Molotov–Ribbentrop-pakten» undertegnet, en hemmelig avtale mellom Nazi-Tyskland og Sovjetunionen om å dele Sentral- og Øst-Europa mellom seg. Andre verdenskrig startet kort tid etter, og de baltiske landene ble en del av Sovjetunionen.

Felles protest

I 1989, på 50-års dagen til denne avtalen, lagde mellom en og to millioner personer en «menneskelenke», hvor mennesker stod hånd i hånd fra byen Tallin i Estland til Vilnius i Litauen. Lenken, som gikk gjennom de tre baltiske landene, var hele 675,5 kilometer lang. Det var en fredelig demonstrasjon som krevde en offentlig erkjennelse av «Molotov–Ribbentrop-pakten». Budskapet var at den sovjetiske okkupasjonen av de baltiske landene var ugyldig siden den var basert på denne hemmelig pakten. De baltiske landene forstod at alene ville de ikke klare å få nok oppmerksomhet. De slo seg derfor sammen og arrangerte en stor felles protest. Denne protesten har fått navnet «Den baltiske veien»

Mange var usikre på om demonstrasjonen ville bli møtt med militær motstand, men ingenting skjedde.

År med forbønn

I årevis hadde kristne over hele verden bedt om at Sovjet-imperiet skulle åpnes opp, og kristne var også aktive i frigjøringskampen på innsiden. På et skjebnesvangert politisk møte mellom ulike frigjøringspartier i Latvia, holdt en pastor en avgjørende tale om viktigheten av enhet. Resultatet var en felles deklarasjon, etter timevis med samtaler og forskjellige kompromisser. Kristne var også aktive i forberedelsene og gjennomføringen av «Den baltiske veien». Selv mange som ikke var kristne, anerkjente at en form for høyere makt hadde vært en del av demonstrasjonen.

Sovjetunionen oppløses

Ved et politisk møte i Moskva senere, høsten 1989, ble partisekretær og Sovjetunionens øverste leder, Mihail Gorbachev konfrontert med at han ikke gjorde nok for å roe ned den økte motstanden mot Berlinmuren. I sitt svar skal kommunistlederen da ha pekt på den baltiske delegasjonen og sagt: «hend­ene mine er bundet på grunn av dem». Siden han ikke hadde grepet inn militært for å stoppe «Den baltiske veien», måtte han nå opptre tilsvarende i forhold til Berlinmuren som falt i november 1989. Og så gikk det slag i slag frem til Sovjetunionen ble oppløst i 1991.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon