Mot Målet #2 2018


Klikk på magasinet øverst for å lese nettversjonen

Denne utgaven av Mot Målet handler om identitet. Du kan lese hva ulike medarbeidere i Ungdom i Oppdrag tenker om hva som definerer deres identitet, hvilken plass Jesus har i dette og hva de tenker om seg selv.

Personlig identitet

Vår identitet formes først og fremst av det som er oss nært; slik som vår familie, hjemsted og kultur. I familien lærer vi blant annet hvem vi er som sønn eller datter, eller som søsken. Utenfor hjemmene lærer vi gjennom relasjonene våre. Dette skjer på skole, jobb, fritidsaktiviteter og kirke. Det er ofte slik at vi identifiserer oss med det som gir oss tilhørighet. Men det kan skje ting i våre liv som gjør at vi må forholde oss til oss selv på andre og nye måter, enn vi kanskje hadde tenkt eller som er vanlig. Relasjoner og omgivelser blir borte eller forandrer seg når man flytter fra det ene landet til det andre, som Sander (side 16-17) eller Joseph (side 18-19). Eller som Frøen-familien (side 12-13) og en kvinne med et medfødt syndrom (side 14-15), som måtte slippe tak på et kjært ønske.

Menighetens identitet

Darryl Krause skriver i en artikkel (side 22-23) om den første kirkes «identitetskrise», i prosessen med å bli en misjonerende bevegelse. I et helt tiår etter pinsedag, hadde Peter ledet en kirke med et «uferdig selvbilde». Kirken forstod seg selv nemlig utelukkende som en jødiske bevegelse, både kulturelt og religiøst. Men i Peters møte med Kornelius i Apostlenes Gjerninger 10, blir apostelen nødt til å revurdere den første kirkes kulturelle og religiøse selvforståelse og identitet.

Misjonær

Å reise ut som misjonær til et annet land, kan innebære store endringer i misjonærens egen identitet. En misjonær må alltid være villig til å legge ned noe av seg selv, for at andre mennesker skal få muligheten til å høre evangeliet. Slik taper ofte misjonæren noe, mens andre vinner alt. God sommer!

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon