Rune har gode nyheter om skilsmisse-statistikken


I mange år har vi hørt og lest at halvparten av alle ekteskap ender med skilsmisse, men er det virkelig sant? Familiefokus startet i 2012 med nullvisjonen for skilsmisser. Det er et hårete mål, men for å nå målet måtte vi først finne ut av hvordan det faktisk står til i vårt land.

Statistikk

Rune Zahl-Olsen, regionleder i Familiefokus Vest Agder, tok oppdraget. Han er en grundig fyr og ville til bunns i dette. Ved hjelp av data fra Statistisk sentralbyrå, ble absolutt alle ektepar i Norge fulgt fra den dagen de ble gift og frem til ekteskapet ble oppløst ved død eller skilsmisse. Det var ikke nok å kontrollere sivilstand for hvert år, for noen kunne jo ha giftet seg på nytt. Derfor ble hvert år kontrollert for å se om de var gift med samme person.

Hva fant han etter å ha analysert over 2,7 millioner ekteskap?

Av alle ekteskap inngått fra 1886 til 2013 endte totalt 17,5% med skilsmisse. Av alle ekteskap inngått på 60-tallet, endte 25% med skilsmisse. Han søkte videre og fant at årskullet som i aller størst grad hadde endt med skilsmisse, var de som giftet seg i 1984. Til nå har 42,6% av dem endt med skilsmisse. Ingen årskull før eller etter har så mange skilsmisser, og siden det nå er over 30 år siden de giftet seg er det lite sannsynlig at mange flere fra dette årskullet kommer til å bli skilt. De aller fleste skilsmisser skjer mellom det fjerde og niende året etter vielsen. Vi kan altså med sikkerhet si at de aller fleste ekteskapene i Norge varer livet ut.

God utvikling

Det stemmer at andelen skilsmisser økte kraftig fra 50-tallet og frem til midten av 80-tallet. Etter dette avtok økningen betraktelig. Overraskende var det å se at trenden de siste ti årene viser at de som gifter seg nå, skiller seg i mindre og mindre grad, sammenlignet med tidligere årskull (om man sammenligner årskullene etter likt antall år fra vielsen). Vi ikke funnet grunnen til dette, men det er uansett gode nyheter for de unge som vurderer å gifte seg. Dersom du og kjæresten lurer på å gifte dere denne sommeren, lurer dere kanskje på hvor stor sannsynlighet det er for at deres ekteskap skal vare livet ut. Gruppedata kan aldri svare på spørsmål om enkeltindivider, men de kan si noe om hvor stor andel av ekteskap inngått i år som trolig vil vare livet ut. Dersom vi ser alle som gifter seg i år under ett (uavheng­ig av trostilhørighet, om de har vært gift før, økonomi og utdannelse, osv) er det 73 % sjanse for at de vil være gift til døden skiller dem ad, dersom trenden med nedgang de siste ti årene varer ved. Dersom den ikke gjør det, og man skiller seg på lik linje med årskullene før, vil 60% av ekteskapene vare livet ut.

Forskning har vist at par som har felles tro og utøver den aktivt, løper lavere risiko for skilsmisse enn andre. Det samme gjelder for dem som gifter seg for første gang. Er det slik for dere, øker altså de statistiske sjansene for at ekteskapet skal vare livet ut.

Nullvisjon og smitteeffekt

Nå vet vi altså hvordan det ligger an i landet vårt. Arbeidet med å nå målet i nullvisjonen kan virkelig begynne. Skal vi kunne nå det målet, må vi nå ut utenfor UIOs kretser og inn i stuen til Hvermansen. Vi tror nemlig at dersom folk er godt informert har de bedre grunnlag for å fatte gode beslutninger. Forsk­ning har vist at skilsmisser er smittsomt. En stor amerikansk undersøkelse viste at dersom noen opplever at venner blir skilt, øker deres risiko for å bli skilt med 75% (dersom den var 10% fra før, økte den altså til 17,5%). Dersom venners venner ble skilt påvirket også det (33%). Vi tror at det også påvirker den andre veien, altså at ekteskap som består er et vitnesbyrd og noe som bringer håp.

Grunnlag for gode valg

Bibelen snakker om at troen kommer av forkynnelsen, altså av det vi hører. Dersom vi gang på gang hører at halvparten av alle ekteskap går i oppløsning, er det lett å tro på det. Dersom man har vært i en vond periode i samlivet kan man da lettere tenke: «da var det vel ikke oss da?- Halvparten blir jo skilt, og siden vi trolig er ett av de parene kan vi like godt gjøre det nå, som å presse oss lenger.» Å så tvil om at vi var ment for hverandre er ikke Guds strategi. Vi i Familiefokus tenker at vi vil forsyne vårt land med det beste grunnlaget for gode valg som overhodet er mulig. Forskningen fortsetter derfor.

Videre forskning

Er det slik at folk lærer av sine feil? Hvis det er slik burde de som gifter seg for andre og tredje gang klare seg bedre enn de som gjør det for første gang. Det skal vi snart få svar på. Vi skal også undersøke samboerskap og ulike andre variabler, slik som tro, utdanning og ikke minst om det å delta på familieleire og ekteparkurs kan gjøre parforhold bedre og mer varige. Nullvisjonen er langt mer enn bare forskning, men det er en av de verktøyene vi tror Gud vil at vi skal bruke for å hjelpe par, familier og dermed nasjonen.

Kurs for gode samliv

Et annet grep har vært å oversette parkursets syv prinsipper for gode samliv. Det er et kurs utviklet av en av verdens fremste samlivsfors­kere, John Gottman, en jøde som bor i Seattle, USA. Dette håper vi skal bli brukt til å hjelpe kristne og ikke kristne til å leve sammen på en best mulig måte. Vi håper også at det skal føre til at færre og færre barn må oppleve at familien deres går i oppløsning. På leirene ønsker vi å forkynne Guds gode råd og ikke minst be for og med hverandre. Vi drømmer om familier som opplever tilgivelse og oppreisning. Familier som sammen kan prise Herren og gjerne reise ut på Family Adventure eller familie DTS. Vi ønsker en nasjon av sterke familier som jobber for å spre evangeliet og leve ut Guds prinsipper i sine hjem, familier og nabolag.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg