Søk rettferdighet: Guds kall


Hvorfor arbeider vi for rettferdighet, barmhjertighet og kjærlighet til mennesker som lever i en verden som ser ut til å falle fra hverandre? Det er fordi vår himmelske far har kalt oss.

Det er vevd inn i hele Skriften, i misjonsbefalingen (Matt. 28,18-20), i lignelsen om den bortkomne sauen (Luk. 15,1-7), og om frigjøring fra fangenskap (Jes. 1 og 61, Mika 6,8). Vi skal være en stemme for de stemmeløse. Dette må være en like stor del av tilværelsen som luften vi puster i, ja faktisk en grunnholdning. Ved å utføre små handlinger med stor kjærlighet, kan liv bli forvandlet og gjenopprettet. Alt det vi gjør for de minste av disse gjør vi for vår Far (Matt. 25,40). Vi må være hans hender og føtter, som kommer med liv, kjærlighet og håp i alt vi gjør, hvert åndedrag vi tar, hvert ord vi sier, og hvert skritt vi går.

Hvem gjelder dette?

I Guds tanker om rettferdighet, barmhjertighet og kjærlighet, finnes forløsning for en ødelagt verden, og han kaller lydige etterfølgere til å gjennomføre sin plan. Vi må la oss berøre av verdens urettferdighet slik at vi føler oss tvunget til å gjøre noe. Å søke rettferdighet gjelder ikke bare for de følsomme, de modige, feminister eller de med utdannelse, det gjelder oss alle. Gud kan bruke oss i alle livets faser, så lenge vi er villige til å ta imot kallet og ta et skritt i tro. Vi kan ikke lenger lukke øynene og si at statistikkene og nyhetene er for overveldende. Hvert liv er verdifullt og viktig. Livet selv er verd å kjempe for, og vi må innse at vi kan skape forandring, ett skritt av gangen, enten det er i vår egen hjemby eller ved verdens ende.

Gud er større

Hvordan kan vi skape rettferdighet og leve det ut? Ved å stole på og erkjenne at Gud er større enn problemet, og støtte oss på ham i alt vi gjør ved å søke hans ledelse for hvert steg vi tar. Vi trenger et åpent hjerte og villig sinn.

Selv kan vi gi generøst av vår tid, våre eiendeler, vår kjærlighet og våre evner. Når vi både gir til og kjemper for mennesker i nød, får dette andre til å gi tilbake og takke Herren. (2. Kor. 9,11). Gjør dette i glede og uten frykt! Det vil ikke alltid lykkes, og det er slett ikke alltid lett, men vi vet at ingenting er umulig for Gud (Luk. 1,37), og med ham kan det som ser umulig ut, bli mulig.

Guds rettferdighet

Ut av mørket kommer lys. Ut av slaveri og fangenskap kommer brutte lenker og frigjøring. Ut av tørt, udyrket land kommer planting av nye frø og nytt liv. Ut av asken, oppstår det vakre. Ut av mengden ser vi den ene. Tap aldri fokus av syne, og mist ikke troen på Herren! Forandring kan komme, og vil komme, og det vil bli det vakreste vi noengang har sett. Det blir ingen flere tårer, ingen hjertesorg, ingen frykt eller fangenskap, når himmelen kommer ned til jorden. Inntil den dagen da Guds rettferdighet oppfylles, kan og vil vi være dem som bringer rettferdighet, håp og kjærlighet.

Hva kan vi gjøre?

Hva kan så vi gjøre, helt konkret, for å søke rettferdighet og bringe det til andre? Vi kan begynne med oss selv. Ransake våre egne hjerter, motta helbredelse, tilgivelse og kjærlighet. Se på oss selv slik

Gud ser oss.

For det andre, kan vi se på verden rundt oss, og finne en sak å kjempe for i vår egen hjemby. Mange av oss kan bare gå ut vår egen stuedør for å elske vår neste som oss selv (Mark. 12,31). Gi en håndsrekning med snøskuffing, tilby barnevakt eller pass av kjæledyr, still opp som frivillig ved et sykehjem eller suppekjøkken, inviter en flyktning på kaffe.

For det tredje og siste, vi kan reise til verdens ende, og tjene mennesker i andre land, mennesker som trenger evangeliets kjærlighet og håp. På disse stedene finner du mye å kjempe for; den foreldreløse, enken, den som er i fengsel, slaven, og så mye mer.

Alt begynner med små godhetsgjerninger, et smil, en hjelpende hånd, en som vil lytte. Det handler nemlig om relasjoner, omsorg, og forsøk på å forstå.

Vil du være med?

Guds rettferdighet trenger å bli forløst over hele jorden. Vi kan representere denne kjærligheten, håpet, lyset og medfølelsen. Mulighetene er endeløse og alt kan begynne med en liten handling.

Hva banker ditt hjerte for? Hva tror du Gud kaller deg til, enten i nærheten eller langt borte? Hvem eller hva er verd å kjempe for i dag? Hvordan vil du søke rettferdighet og hva vil du gjøre når du står opp i morgen?

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg